Foto:

Många röster i Ålands sjöfart

Precis som Anders Holmberg (Ålandstidningen den 18 april) konstaterar är sjöfarten viktig för Åland. I förlängningen viktig även för det landbaserade näringslivet då 95 procent av landets import/export går sjövägen. Ålands Sjöfart bevakar denna världsomspännande bransch med hjälp av medarbetare på Åland, i Norden och i övriga världen.

Jag är stolt över att det i våra spalter återfinns många röster med olika perspektiv, något alla vinner på. Upplägget med artiklar som inte är undertecknade är inte på något sätt unikt för Ålands Sjöfart. Exempelvis The Economist låter innehållet ha företräde framom enskilda medarbetare.

Stefan Norrgrann
Publisher Ålands Sjöfart

Hittat fel i texten? Skriv till oss