Orsaken till de återkommande elavbrotten är att den stora gasturbinen i Ringsböle helt har lagt av. Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth uppmanar till återhållsamhet med förbrukningen. Problemen kan fortsätta en vecka till.

Åland är drabbat av stora strömavbrott. Orsaken är stora gasturbinen som ligger nere. Sverigekabeln är avstängd på grund av ombyggnadsarbeten. Den lokala reservkraften har under natten och morgonen inte räckt till och därför har stora delar av Åland drabbats av långvariga strömavbrott. Kraftnät Åland uppmanar till sparsamhet med elförbrukningen. Mer information följer fortlöpande.

Den syntetiska dödsdrogen spice har funnits på Åland från och till i flera år.
Polisen kom i kontakt med den för första gången för cirka fem år sedan.
–Men den verkar ha blivit populär igen, säger äldre konstapel Stefan Karlsson i narkotikagruppen.

Barbara Heinonen valdes av stadsfullmäktige i kväll till ny stadsdirektör för Mariehamns stad. Mandatperioden är sju år, fram till den 31 december 2021. Hon valdes genom sluten omröstning och fick 14 röster av 27.

7 av 40 ordinarie hemsjukvårdare vid ÅHS gör sitt bästa för att ta hand om 400 patienter under vårdstrejken.
– Många anhöriga har fått överta vårduppgifter, säger klinikchef Birgitta Hermans.

I en skrivelse riktad till arbets- och näringsministeriet i Finland vädjar nu landskapsregeringen att ministeriet vidtar ”lagstiftningsåtgärder i syfte att trygga patientsäkerheten på Åland”. Detta med anledning av att Tehy inte beviljar skyddsarbete under strejken.

Inom hela EU pågår den här veckan aktiviteter på temat ”Europa minskar avfallet”.
På Emmaus Åland kan man i morgon kväll lära sig att använda sådant som annars skulle bli avfall.

Inför kvällens möte i stadsfullmäktige drar Jesper Eliasson tillbaka sin kandidatur till stadsdirektör.

På torsdag klockan 9 på morgonen samlas Tehy och landskapet till nya förhandlingar.

Manne Wängborg är tillförordnad svensk generalkonsul på Åland fram till årsskiftet. Ordinarie generalkonsul utses inom december.

Tehys medlemsantal växte inför strejken, även om en del också gick ur facket. Totalt har man nu ungefär trettio fler medlemmar än inför strejkvarslet.

Det åländska metalbandet L'Amori har skrivit skivkontrakt med det italienska bolaget Wormhole Death.
Nu väntar en skivinspelning i Florens.

ÅHS-ledningen bad i går eftermiddag på nytt om att personal ska sättas in i skyddsarbete under strejken. Men Tehy håller fast vid sitt nej.
– Det är fara för liv och hälsa som det är nu, säger ÅHS-direktören Katarina Dahlman.

Mats Löfström (C) är redo att utmana Elisabeth Nauclér om den åländska platsen i Finlands riksdag.
–Jag står till förfogande om jag får förtroendet av Centern vid höstmötet den 5 december, säger han.

Fler nyheter