380 ÅHS-anställda strejkar från och med klockan 14 den 6 november om landskapsregeringen inte höjer vårdarnas löner.
– Vi känner att det här är det enda sättet, säger Tehy Ålands organisationssekreterare Sara Karlman.

Landskapsregeringen har beslutat bilda bolaget Åda Ab, ett bolag för it-relaterade tjänster.

Tehy meddelar på en presskonferens att man går ut i strejk den 6 november.

Åland Uniteds silvertränare Gary Williams stannar i klubben de två kommande åren.

En majoritet i lagtingets finans- och näringsutskott stöder en renovering av Vårdöbron.

Det totala antalet övernattning på hotellen i september var 15.720 stycken, en ökning med knappt en procent jämfört med samma månad i fjol.

Behovet av både flexibilitet och specialistkompetens kommer att öka i framtiden.
Det konstaterade företrädare för näringsliv och utbildning som diskuterade Ålands framtida utbildningsbehov på onsdagskvällen.

Den nya polismästaren Maria Hoikkala besöker landskapet och bekantar sig med den nya arbetsplatsen.
Ålandstidningen frågade henne om varför hon blev polis, om hon någon gång har använt sitt tjänstevapen och hur hon ser på att den åländska polismyndigheten kommunicerar på finska.

I en skrivelse till landskapsregeringen kräver nu Ålands producentförbundet att landskapet vidtar krafttag mot de vildsvin som finns på Åland.

De totala intäkterna för Nordea Åland uppgick under det tredje kvartalet till sex miljoner euro, vilket är en ökning på 17 procent jämfört med samma period förra året. Det visar delårsrapporten som presenterades i dag.

Två nämnder i stället för fem.
Det föreslår den arbetsgrupp som sett över nämndstrukturen i Finströms kommun.
– Vår tanke är att bli ännu effektivare i vår serviceproduktion, säger kommundirektör Niklas Oriander.

Jesper Eliasson har som femte person kallats till en intervju för jobbet som stadsdirektör i Mariehamn.
– Det har inte på något sätt att göra med de övriga vi intervjuat eller deras insatser, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson.

Ålands befolkning minskade med ett tiotal personer det tredje kvartalet. Men under hela 2014 har befolkningen hittills ökat med 210 personer.

Den 50-åriga återfallsförbrytaren förnekar allt under tisdagens rättegång. Han förnekar att han varit så full att han inte vet vad han gjort och han påstår att även kvinnan gjorde sexuella inviter.

Fler nyheter