I den åländska öspelstruppen till Jersey finns fem elever från en och samma skola – Övernäs högstadieskola i Mariehamn.
– Vi är nog ganska duktiga här, säger niondeklassaren Tim Schauman som representerar tennislaget i sommar.

Riksdagen får ett nytt Ålandsutskott för att stärka den politiska dialogen mellan Åland och Finland. Det står klart efter att Ålandskommitténs delbetänkande blev offentligt.
– Vi får ett enklare system där Åland håller i taktpinnen, säger Viveka Eriksson (Lib).

- Det extremt svaga marknadsläget som har uppstått på framförallt den finska och svenska marknaden till följd av Rysslands importstopp, långvarig lågkonjunktur och nu senast de finska livsmedelskedjornas priskrig, drabbar konkret Ålandsmejeriet och dess mjölkbönder.
Det skriver vd:n Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Efter 19 år som vd för Åland radio och tv går Pia Rothberg-Olofsson i pension i sommar. Nu har arbetet inletts med att hitta hennes efterträdare.

Ålandskommittén tar inte ställning för en åländsk skattebehörighet, men man utesluter heller inte att åtminstone delar av beskattningen kan överföras till Åland. Dörren har varit helt stängd tidigare, men nu är den lite på glänt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson till Ålandstidningen.

Ålandskommittén ställer sig positiv till att införa internationella mekanismer för att trygga Ålands svenskspråkiga status. Vilken internationell institution som får uppdraget ska utredas vidare.

– Det är en fantastisk möjlighet och en stor utmaning för oss att ta tag i.
Det säger Ålands sjöfartsmuseums chef Hanna Hagmark-Cooper efter stadsfullmäktiges beslut att överlåta skötseln av museifartyget Pommern.

Kl 10.55 överlämnades Ålandskommitténs delbetänkande om en ny självstyrelselag till justitieministern. Därmed är också innehållet offentligt.

Ett par mer eller mindre fullbordade bröllop, hänsynslös maktkamp och flera döda blir resultatet när släkterna Stark och Lannister ska försöka gifta ihop sig i lusseelevernas version av Game of Thrones.

De åländska öspelsdamerna i fotboll får möta idel brittiskt motstånd medan öspelsherrarna slipper motståndare med engelskt modersmål.
– En kul grupp, säger herrcoachen Johan Carlsson.

Nästan tre gånger fler ålänningar är i dag vaccinerade mot TBE jämfört med för nio år sedan.
Tjänstlediga landskapsläkaren Axel Hansson menar att den allmänna vaccinationen sedan 2006 har förebyggt 80 allvarliga TBE-fall.

Minst fem rostande stålvrak med tusentals liter olja i tankrarna ligger på den åländska havsbottnen. Experten Jorma Rytkönen vid Finlands miljöcentral beskriver situationen med 160 vrak – som var och ett innehåller mer än 100 ton olja – vid den finska kusten som ”mycket oroväckande”.
I år fastställer landskapsregeringen en ny oljeskyddsplan, men vraken är inte prioriterade risker. De livliga oljetransporterna i Östersjön bedöms som farligare.

Av en äggkartong och ett par ljusstumpar kan man säkert göra många saker. En sak som underlättar vardagen i ett hushåll med spis är spisrosorna, som gör det busenkelt att få fyr på elden.

Kommunfullmäktige i Saltvik måste i måndags förrätta val med slutna sedlar för att utse fullmäktigeordförande för detta år.

Fler nyheter