Ännu en kommundirektörstjänst kan bli ledig inom kort. Niklas Oriander i Finström har nämligen ansökt om tjänstledigt från sitt jobb. Men kommunstyrelsen föreslår att han sägs upp.

En av Postens lastbilar utsattes på onsdagskvällen för inbrott i Skärholmen, Stockholm.

Stadsarkitektkontoret fick inget extra anslag för arbetet med en delgeneralplan för centrum. Men projektet drar ändå i gång i år. En kommitté ska tillsättas och en medborgardialog inledas.
– Man bör fundera på olika scenarier och deras konsekvenser, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Lantrådet Camilla Gunell (S) är mycket kritisk till att Ålands framtids Axel Jonsson reserverade sig mot Ålandskommitténs delbetänkande.

Det ligger en skogig doft av flis över den nybyggda lekplatsen utanför daghemmet Neptunus i Idrottsgården.
På måndag slår man upp portarna till daghemmet, bildligt talat. För det här blir det första låsta daghemmet i staden. Det behövs en kod för att komma in.

Under gårdagens presskonferens i Helsingfors kritiserade Axel Jonsson (ÅF) Finlands representanter i Ålandskommittén för att inte vara särskilt intresserade av Ålands utveckling. Ett uttalande som skapade irritation, bland annat hos president Tarja Halonen.
–  Majoriteten av kommittén har förstått att det inte är någon idé att måla in den andra parten i ett hörn.

I den åländska öspelstruppen till Jersey finns fem elever från en och samma skola – Övernäs högstadieskola i Mariehamn.
– Vi är nog ganska duktiga här, säger niondeklassaren Tim Schauman som representerar tennislaget i sommar.

Riksdagen får ett nytt Ålandsutskott för att stärka den politiska dialogen mellan Åland och Finland. Det står klart efter att Ålandskommitténs delbetänkande blev offentligt.
– Vi får ett enklare system där Åland håller i taktpinnen, säger Viveka Eriksson (Lib).

- Det extremt svaga marknadsläget som har uppstått på framförallt den finska och svenska marknaden till följd av Rysslands importstopp, långvarig lågkonjunktur och nu senast de finska livsmedelskedjornas priskrig, drabbar konkret Ålandsmejeriet och dess mjölkbönder.
Det skriver vd:n Johannes Snellman i ett pressmeddelande.

Efter 19 år som vd för Åland radio och tv går Pia Rothberg-Olofsson i pension i sommar. Nu har arbetet inletts med att hitta hennes efterträdare.

Ålandskommittén tar inte ställning för en åländsk skattebehörighet, men man utesluter heller inte att åtminstone delar av beskattningen kan överföras till Åland. Dörren har varit helt stängd tidigare, men nu är den lite på glänt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson till Ålandstidningen.

Ålandskommittén ställer sig positiv till att införa internationella mekanismer för att trygga Ålands svenskspråkiga status. Vilken internationell institution som får uppdraget ska utredas vidare.

– Det är en fantastisk möjlighet och en stor utmaning för oss att ta tag i.
Det säger Ålands sjöfartsmuseums chef Hanna Hagmark-Cooper efter stadsfullmäktiges beslut att överlåta skötseln av museifartyget Pommern.

Kl 10.55 överlämnades Ålandskommitténs delbetänkande om en ny självstyrelselag till justitieministern. Därmed är också innehållet offentligt.

Fler nyheter