Att lära sig om sig själv, hur man på ett bra sätt berättar för kompisen vad man vill och att man upptäcker lusten att lära sig – det är ett par av de saker som en sexåring behöver öva inför skolstarten. Ålandstidningen hälsade på när Sviby daghems sexåringar har förundervisning.

Åbo hovrätt ska avgöra om en dotter som blivit utsatt för svår vanvård av sin mamma bör får högre ersättning för detta.
Dottern yrkar också att mamman ska straffas för de brott som hon begått.

Om inte Arctia och sjöfacken kommer överens i den pågående konflikten tas även personal på finskflaggade lastfartyg ut i strejk.
– Det skulle lamslå den redan hårt drabbade utrikeshandeln, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland.

Varken Sund eller Lumparland får det särskilda landskapsstöd som de ansökte om i fjol. Delvis eftersom kommunerna hade mycket stora, oväntade skatteinkomster i december.
Sund förväntas i sommar klubba ett överskott på 300.000 euro.

Ålands fredsinstituts verksamhet ska renodlas och flera projekt kommer att fasas ut. Styrelsen vill inte splittra resurserna.
– Den lokala finansieringen för grundverksamheten alltid har varit ganska låg, säger styrelseordföranden Barbro Sundback.

Svenska Sjöfartsverkets helikopter AW 139 är en modern räddningshelikopter för sjö- och flygräddningsuppdrag.
Helikoptern har sin bas i Norrtälje och kan vid behov kallas till Åland på uppdrag.

Museibyrån vill undersöka Arvid Mörns tomt för att kunna ta ställning till fortsatt exploatering av den.
Men Arvid Mörn sätter sig på tvären.
Därför går ärendet inte heller framåt, säger landskapsantikvarie Viveka Löndahl.

Lundqvistrederierna har förlorat tvisten om beskattningen av koncernens dotter- och intressebolag i Bahamas.
Enligt tidigare spekulationer handlar det om 40 miljoner euro som finska staten, de åländska kommunerna och församlingarna nu kan räkna hem.

De är intelligenta och nyfikna, skyddar varandra och följer en strikt hierarki. Och tydligen trivs de lika bra i Eckerö som i Anderna.
Ålandstidningen träffade landskapets tre första lamadjur Asterix, Idefix och Ozo vid Käringsunds viltsafari.

Kan en punkare ta plats i lagtinget, klädd som en punkare och med frisyr som en punkare?
– Jag skulle inte ha problem med det. Det är punkaren som blivit invald, vi ska alla respektera varandra, säger Göte Winé (S).

Juristen Marcus Måtar totalsågar utredningen där han misstänks för penningtvätt och grovt ocker. Han menar att polisen har agerat grundlöst men velat sätta honom på plats för hans agerande sommaren 2012 då två åländska krögare misstänktes för människohandel.

Rederi Ab Eckerö gör en vinst på 12,2 miljoner 2014. Utdelningen föreslås bli 1,50 euro per aktie.

Belastningen av fosfor är dubbelt så hög från Möckelbybäcken som från avloppsreningsverket Lotsbroverket.
– Åtgärder måste vidtas för att begränsa utsläpp via bäckvattnet, kräver Mariehamns stad i ett utlåtande.

Socialdemokraten Sara Kemetters riksdagskampanj attackerades natten till tisdag.
– Jag blir jätteledsen, säger Sara Kemetter som i dag diskuterar vandalismen med socialdemokraterna.

Fler nyheter