Kl 10.55 överlämnades Ålandskommitténs delbetänkande om en ny självstyrelselag till justitieministern. Därmed är också innehållet offentligt.

Ett par mer eller mindre fullbordade bröllop, hänsynslös maktkamp och flera döda blir resultatet när släkterna Stark och Lannister ska försöka gifta ihop sig i lusseelevernas version av Game of Thrones.

De åländska öspelsdamerna i fotboll får möta idel brittiskt motstånd medan öspelsherrarna slipper motståndare med engelskt modersmål.
– En kul grupp, säger herrcoachen Johan Carlsson.

Nästan tre gånger fler ålänningar är i dag vaccinerade mot TBE jämfört med för nio år sedan.
Tjänstlediga landskapsläkaren Axel Hansson menar att den allmänna vaccinationen sedan 2006 har förebyggt 80 allvarliga TBE-fall.

Minst fem rostande stålvrak med tusentals liter olja i tankrarna ligger på den åländska havsbottnen. Experten Jorma Rytkönen vid Finlands miljöcentral beskriver situationen med 160 vrak – som var och ett innehåller mer än 100 ton olja – vid den finska kusten som ”mycket oroväckande”.
I år fastställer landskapsregeringen en ny oljeskyddsplan, men vraken är inte prioriterade risker. De livliga oljetransporterna i Östersjön bedöms som farligare.

Av en äggkartong och ett par ljusstumpar kan man säkert göra många saker. En sak som underlättar vardagen i ett hushåll med spis är spisrosorna, som gör det busenkelt att få fyr på elden.

Kommunfullmäktige i Saltvik måste i måndags förrätta val med slutna sedlar för att utse fullmäktigeordförande för detta år.

”Smått komisk”. Det kallar Liberalernas riksdagskandidat Mats Perämaa Mats Löfströms (C) och Elisabeth Nauclérs vindkraftsdiskussion.
Han kritiserar landskapsregeringen för att inte ha haft koll på överenskommelsen med Helsingfors.

Män med våldsproblematik kan få hjälp genom behandlingen Alternativ till våld, ATV.
– Det finns ett stort mörkertal. Vi skulle gärna vilja att de här männen kontaktar oss, säger gruppledaren Pia Aarnio.

Under vårvintern ska en parlamentarisk kommitté ge synpunkter på hur ett nytt landskapsandelssystem ska se ut. Tanken är att ett nytt system ska tas i bruk 2017.

”Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit.”
Professor Erik Lönngren och hans evighetsmaskin var det kanske mest uppskattade numret när skolbarn kom för att se musikinstitutets föreställning En makalös show.

Den 1 februari är det dags för årets barmhärtighetskonsert, frimurarnas välgörenhetsarrangemang för Ålands behövande.
–Fattigdomen är tyvärr mer utbredd på Åland än vad man kan tro. Med den här konserten hoppas vi få människor att tänka över det lite, säger Björn Geelnard som är en av konsertarrangörerna.

Hur mycket varje minister belastar representationskontot varierar stort.
Finansminister Roger Nordlund (C) leder ligan, och tar därmed ett rejält hopp upp från sistaplatsen 2013.
Minst representerar kansliminister Wille Valve (MSÅ).

Barbara Heinonen är en tjänstemannatyp som kommer att ha stor nytta av att ha varit politiker. Om mindre än en vecka blir hon chef för en exotisk men överblickbar plats med bra driv.
Ålandstidningen träffade Mariehamns tillträdande stadsdirektör.

Fler nyheter