– Nu kommer det en bil, sträck ut armarna.
Landskapsregeringens trafiksäkerhetskonsulent Catharina Smiderstedt visar för de nio eleverna hur de ska hålla armarna, rakt ut.
Utbildningen för nästa läsårs skolpoliser i Strandnäs skola är i full gång. Alla elever går i femte klass och ska påbörja sin tjänstgöring vid övergångsstället från hösten, när de går i sexan.

Jomala kommuns bokslut för 2014 visar ett överskott på drygt 1,3 miljoner euro. Samtidigt hade kommunen den procentuellt sett största befolkningsökningen i hela landet.

Det finns redan en potentiell efterträdare till avgående Ob-ledaren Henrietta Hellström. Det säger valberedaren Pär Scott. Men faktum är att hela styrelsen inte ens kände till att hon tänkte lämna.
– Det var spännande nyheter, säger partiets andra vice ordförande Sofie Roxbäck.

Fyra konstnärer tolkar begreppet svart vitt på helt olika vis på galleri Skarpans. I den tudelade begränsningen visar sig stor frihet rymmas.

Den 23 april började Fredrik Elmgren, 46, som projektledare och ungdomscoach på Skunk, intresseorganisationen för ungdomar i skärgården.

Jesper Blomsterlund, vd för Ab Rafael, har reagerat starkt på påståendet att det saknas konkurrens i asfaltsupphandlingarna på Åland.
– Det stämmer helt enkelt inte, säger han till Ålandstidningen.

Järsö-Nåtö hembygdsförening måste lämna sin lokal Norrkulla när dagiset Saltkråkan expanderar.
– Vi är besvikna på politikerna, säger föreningens ordförande Nina Johannesson.

Det är inget lätt jobb att byta fönster på en stenkyrka med anor från 1200-talet. Det vet målaren Joakim Wickström, som sedan ett halvår tillbaka jobbar med att restaurera, måla och – där det behövs – byta glas i Saltviks kyrkas fönster.

Det finns tre gånger så många tilläggsandelar utan rösträtt som det finns ”riktiga” andelar i Ålands skogsägarförbund.
För att fusionen med Carl Rundberg Ab ska gå att genomföra måste de omvandlas till riktiga andelar.
Det innebär att ett tiotal små eller obefintliga ägare i dagsläget över en natt kontrollerar 22 procent av rösterna i det nya bolaget.
Till de nya storägarna hör styrelseordföranden Sven-Olof Karlsson själv.

Eckerö kommun har i många år kämpat för att Signilskärs arkipelag ska flyttas över till kommunen från Hammarland. Nu har man ännu en gång fått nej från landskapet.

Grace Rönnblad och Marianne Rönnberg lämnar hemsjukvården och blir kaféägare när välkomnar gästerna till Svarta katten på fredag.

En åländsk skidtunnel är ett litet stavtag närmare då det står klart hur stor investering som behövs.
Prislappen är satt till sex miljoner euro till det projekt som det nybildade bolaget Ålands Skidtunnel Ab nu går vidare att hitta finansiärer till.
– Intressant att höra responsen från näringslivet, säger Lars Janlöv från skidtunnelföreningen som utrett kostnaderna.

Sjökvarterets nya verksamhetsledare Inger Lundberg har sagt upp sig efter bara två månader på tjänsten.
– Arbetsbördan är orimlig, säger hon.

Vårdöbrons samtliga fyra betongpelare är skadade. Det visar de prover som en svensk konsult tog i vintras.
Nu tyder allt på att en eventuell renovering blir dyrare än de 5,7 miljoner euro som tidigare har nämnts.

Fler nyheter