Av en äggkartong och ett par ljusstumpar kan man säkert göra många saker. En sak som underlättar vardagen i ett hushåll med spis är spisrosorna, som gör det busenkelt att få fyr på elden.

Kommunfullmäktige i Saltvik måste i måndags förrätta val med slutna sedlar för att utse fullmäktigeordförande för detta år.

”Smått komisk”. Det kallar Liberalernas riksdagskandidat Mats Perämaa Mats Löfströms (C) och Elisabeth Nauclérs vindkraftsdiskussion.
Han kritiserar landskapsregeringen för att inte ha haft koll på överenskommelsen med Helsingfors.

Män med våldsproblematik kan få hjälp genom behandlingen Alternativ till våld, ATV.
– Det finns ett stort mörkertal. Vi skulle gärna vilja att de här männen kontaktar oss, säger gruppledaren Pia Aarnio.

Under vårvintern ska en parlamentarisk kommitté ge synpunkter på hur ett nytt landskapsandelssystem ska se ut. Tanken är att ett nytt system ska tas i bruk 2017.

”Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit.”
Professor Erik Lönngren och hans evighetsmaskin var det kanske mest uppskattade numret när skolbarn kom för att se musikinstitutets föreställning En makalös show.

Den 1 februari är det dags för årets barmhärtighetskonsert, frimurarnas välgörenhetsarrangemang för Ålands behövande.
–Fattigdomen är tyvärr mer utbredd på Åland än vad man kan tro. Med den här konserten hoppas vi få människor att tänka över det lite, säger Björn Geelnard som är en av konsertarrangörerna.

Hur mycket varje minister belastar representationskontot varierar stort.
Finansminister Roger Nordlund (C) leder ligan, och tar därmed ett rejält hopp upp från sistaplatsen 2013.
Minst representerar kansliminister Wille Valve (MSÅ).

Barbara Heinonen är en tjänstemannatyp som kommer att ha stor nytta av att ha varit politiker. Om mindre än en vecka blir hon chef för en exotisk men överblickbar plats med bra driv.
Ålandstidningen träffade Mariehamns tillträdande stadsdirektör.

Freden kan bli en viktig del av det nordiska varumärket. Det tror både fredsforskaren Pertti Joenniemi och Nordiska rådets president Höskuldur Tórhallson.
– Vi i Norden känner oss hemma i freden och det arvet bör vi förmedla internationellt, säger Pertti Joenniemi.

I början av februari kör Öppna högskolans kurs baserad på Christian Pleijels bok ”How to read an Island” igång.

Föreningarna Norden på Åland och i Sverige vill att Nordiska rådet ska diskutera varför Finland kräver språkprov i svenska då en nordisk medborgare med godkända betyg i svenska från Sverige ansöker om finskt medborgarskap.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att renoveringen av huset på Ålandsvägen 67 delvis måste göras om. Detta eftersom man inte levde upp till husets k-märkning.

27 personer väntar på att få en höftprotes. I november var väntetiden 16 veckor. I dag är den 25 veckor.
– Det är helt klart ett bekymmer, säger chefläkare Jaana Lignell.

Fler nyheter