Omkring klockan 14.30 i dag väntade närmare 1.000 abonnenter ännu på att få strömmen tillbaka.

Eleverna i Godby högstadieskola fick i dag en väldigt kort skoldag. Klockan halv elva skickades de hem på grund av strömavbrottet.

Ytterligare ett strömavbrott drabbade Åland vid 12-tiden. Förhoppningen är att alla abonnenter ska ha tillbaka strömmen vid 14-tiden, om allt går väl.

– Landskapsregeringen ser allvarligt på situationen. Den pågående vårdstrejken är tung för många och extra olyckligt blir det när det dessutom är störningar på elsidan.
Så säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C).

Enligt uppgifter från Ålands elandelslag är prognosen just nu att avbrottet drar ut ännu mera på tiden än man först trodde. Vid 12-tiden kommer man att kunna starta upp fler maskiner och samtliga abonnenter beräknas ha strömmen tillbaka vid 13-tiden.
Enligt elandelslagets hemsida har ungefär 70 procent av deras kunder fått tillbaka strömmen vid 11.30-tiden.
Vid 12-tiden var 3.700 abonnenter fortfarande utan el.

Efter 23 år på ordförandeposten klev Kenneth Andersson av ÅID-styrelsen. Ny ordförande blev i stället Lars Janlöv under gårdagens höstmöte där man också delade ut stipendier till de mest framgångsrika idrottarna.

Klockan 10 möttes landskapsregeringens och Tehys representanter för en ny förhandlingsrunda. Förhoppningen är att kunna komma lite längre fram i förhandlingarna inför diskussionerna med riksförlikningsman Esa Lonka i Helsingfors i morgon.

Orsaken till de återkommande elavbrotten är att den stora gasturbinen i Ringsböle helt har lagt av. Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth uppmanar till återhållsamhet med förbrukningen. Problemen kan fortsätta en vecka till.

Åland är drabbat av stora strömavbrott. Orsaken är stora gasturbinen som ligger nere. Sverigekabeln är avstängd på grund av ombyggnadsarbeten. Den lokala reservkraften har under natten och morgonen inte räckt till och därför har stora delar av Åland drabbats av långvariga strömavbrott. Kraftnät Åland uppmanar till sparsamhet med elförbrukningen. Mer information följer fortlöpande.

Den syntetiska dödsdrogen spice har funnits på Åland från och till i flera år.
Polisen kom i kontakt med den för första gången för cirka fem år sedan.
–Men den verkar ha blivit populär igen, säger äldre konstapel Stefan Karlsson i narkotikagruppen.

Barbara Heinonen valdes av stadsfullmäktige i kväll till ny stadsdirektör för Mariehamns stad. Mandatperioden är sju år, fram till den 31 december 2021. Hon valdes genom sluten omröstning och fick 14 röster av 27.

7 av 40 ordinarie hemsjukvårdare vid ÅHS gör sitt bästa för att ta hand om 400 patienter under vårdstrejken.
– Många anhöriga har fått överta vårduppgifter, säger klinikchef Birgitta Hermans.

I en skrivelse riktad till arbets- och näringsministeriet i Finland vädjar nu landskapsregeringen att ministeriet vidtar ”lagstiftningsåtgärder i syfte att trygga patientsäkerheten på Åland”. Detta med anledning av att Tehy inte beviljar skyddsarbete under strejken.

Inom hela EU pågår den här veckan aktiviteter på temat ”Europa minskar avfallet”.
På Emmaus Åland kan man i morgon kväll lära sig att använda sådant som annars skulle bli avfall.

Fler nyheter