Ramen för Ålands hälso- och sjukvårds, ÅHS, budget 2015 är något större än den var i år och ligger nu på drygt 82 miljoner euro.
Flera byggnadsprojekt ligger i röret, varav den viktigaste för styrelsen är en upprustad barn- och ungdomsavdelning.

Totalt tolv personer har skickat in ansökan till tjänsten som chef för Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ams.

Nu är det slut med sockersnaskandet på Mariehamns dagis. Staden har antagit en sockerpolicy som förbjuder barnen att ta med sig godis och kakor till daghemmen.

Med start i dag kör det sjätte Käringsund triathlon i gång i Eckerö. Och återigen förväntar sig arrangörerna ett nytt deltagarrekord.

Det kan bli strid på kniven om Vårdöbron i höst efter att Liberalerna slog fast sin linje vid sommarmötet på onsdagen.

OBS: Bilden är arrangerad.

När hon var fem år blev hon för första gången sexuellt utnyttjad av en närstående man. Men det var först när hon gick i högstadiet som hon förstod att det hon utsatts för var ett allvarligt brott.
– Vi måste börja prata om sexuella övergrepp mycket tidigare i skolan, redan från första klass, säger hon.

Måndagen den 28 augusti 1939 ankrade Pommern upp i Mariehamn. Efter att ha avseglat från Hull den 11 augusti med Karl Broman som kapten ankom Pommern till Mariehamn.
Att barken skulle ligga kvar i staden 75 år senare var det ingen som anade då.

I takt med att världen förändras allt snabbare blir behovet av entreprenörer och människor som vågar tänka nytt allt större. Trots detta motarbetas de av samhället.
– Alla vill ha mer företagsamhet, men ingen vill ha företagare eftersom de upplevs som ganska besvärliga, säger Carin Holmquist, professor i entreprenörskap.

Polisutredningen av de två gripna männen som Ålandstidningen berättade om i går, är nu klar och överlämnad till åklagaren.
Männen misstänks ha vistats olagligt i landet med hjälp av förfalskade id-kort.

Åländska studenter kan vara skrivna på annan ort i tio år utan att förlora sin hembygdsrätt. Samtidigt förs praxis och principdokument in i lagtexten
Den nya hembygdsrättslagstiftningen kan träda i kraft 1 juli nästa år.

Fyra personer har sökt tjänsten som polismästare på Åland. I dag tar en rekryteringsgrupp ställning till om man går vidare med någon av kandidaterna, eller om tjänsten ska utlysas på nytt. Ålandstidningen har granskat de ansökningar som kommit in.

Släng inte pengarna i sjön! Reparera hellre den gamla Vårdöbron än att bygga en ny. Den uppmaningen skickar Liberalerna vidare till landskapsregeringen efter gårdagens sommarmöte.

Är det rimligt att det krävs åtta poliser för leta efter id-handlingar i stugan hos två personer som misstänks för att vistas illegalt i landet?
Det känns som att leva i en polisstat, beskriver tidigare polisministern Bengt Häger som männen bodde hos.

Nästa vecka börjar körverksamheten på allvar hos Ålands musikinstitut, ÅMI. Institutet har tre olika körer och de är öppna för alla.
En konsert med spöktema, deltagande i Lejonkungen och konsert på FN-dagen finns redan inplanerat.

Fler nyheter