Det är inte bara chipsfabriken i Haraldsby som kan läggas ner, utan på sikt tänker Orkla stänga hälften av sina 104 fabriker. De kommande två åren tänker man lägga ner en till tre fabriker varje kvartal.

Alarmcentralen tar emot 15.000 nödsamtal varje år. Landskapets räddningsmyndigheter försäkrar på den nationella 112-dagen att de har god beredskap när olyckan är framme.

Ålands landskap har börjat en upphandling på en ny oljeskydds- och räddningsbåt.
– Kostnadstaket är satt på 580.000 euro, säger infrastrukturminister Mika Nordberg.

Enligt uppgifter till Ålandstidningen riskerar den landskapsägda fiskodlingen Guttorp i Sund att läggas ned.
– Vi överväger många saker, det finns inget sådant beslut ännu, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Vicelantråd Camilla Gunell (S) leder sedan i tisdags ett nytillsatt forum med syftet att förbättra dialogen mellan primärnäringarna och landskapsregeringen.

Ett vågspel.
Så kommenterar Roger Jansson (MSÅ) utspelet från Axel Jonsson (ÅF) och Barbro Sundback (S) att Åland bör få behålla alla de skatter som tjänas ihop i landskapet.

Finlands statsminister Juha Sipilä (C) vill bygga upp ålänningarnas förtroende för regeringen igen. Staten ska också utreda hur man i framtiden kan främja vindkraften, men det ska ske på ett kostnadsneutralt sätt.

Bror Gammals blir Ålands representant i kyrkomötet 2016–2020.
– Jag ska hålla fanan högt för Åland i kyrklig frågor, säger han.

Carola Eriksson har sålt sina privata aktier i Viking Line till bolaget Rafael Investering Ab. Det företag där hon själv är storägare. Det här skriver Viking Line i ett pressmeddelande.

2021 ska Tall Ships Race gå i Östersjön. Mariehamns stad utreder förutsättningarna för att bli en av tävlingshamnarna.
En fråga som måste besvaras är om alla fartyg får plats i hamnen.

Sammanlagt nio personer sägs upp från Carus. Det står klart då samarbetsförhandlingarna nu är klara. Fem av dessa är knutna till Mariehamnskontoret.

37 ansökningar beviljades och fyra fick avslag när landskapsregeringen i måndags fördelade närmare 3,1 miljoner euro av Pafmedlen till ideella sociala verksamheter. Folkhälsan på Åland, som bland annat ordnar simskola, får den största enskilda summan, 870.000 euro.

Andelsbanken för Åland gör en rörelsevinst på 4,84 miljoner euro för 2015, en förbättring med nästan 13 procent jämfört med 2014.

Åland bör få behålla alla skatter som tjänas ihop på Åland, i väntan ett helt eget skattesystem. Det är åtminstone Axel Jonsson (ÅF) och Barbro Sundback (S) i Ålandskommittén helt eniga om.
– Det skulle år 2025 ge oss 20–70 miljoner mer än dagens system med klumpsumman, säger Axel Jonsson.

Fler nyheter