Ålands lagting behandlade Ålandskommitténs delbetänkande om nytt självstyrelsesystem i går. Diskussionen uppehöll sig främst vid tre ämnen: att berömma delbetänkandet, diskutera skattebehörigheten samt Ålands framtids reservation.

Efter tre år på Ålandstravet har LB Stable flyttat till egna lokaler i Hellesby i Hammarland.
– Hästarna mår bättre här, säger Linda Hendersson som hoppas kunna expandera sin verksamhet ytterligare.

– Oberoende vad som händer har vi haft en positiv upplevelse här.
Det säger 31-åriga Samir och 33-åriga Merima Sekic från Bosnien som nyligen fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.
Men de ger inte upp. De hoppas på nya positiva besked och vill skapa sig en framtid på Åland.

Många har bara mobiltelefonen med sig i båten. Och visst fungerar det bra i solsken och vid gott humör. Men när olyckan är framme duger den inte. Orden är Mikael Gustafssons, sjöbevakningsmästare inom Sjöbevakningen. Nu vill han att fler båtägare tar steget och skaffar en riktig VHF-radio.

Medborgarinitiativet för att avskaffa den tidigarelagda ålderspensionen för lagtingsledamöter har gått i mål.
I förra veckan nådde man 1.000 underskrifter.
Nu ska underskrifterna lämnas in, men det finns ett sista tillfälle att skriva under uppropet.

De tre förfalskade 50-eurossedlarna som lämnades in till polisen i början av veckan skickas till Centralkriminalpolisen, CKP, för vidare utredning.
Enligt polisen på Åland har man ännu inte kommit fram till mer information om sedlarnas ursprung.

Ett nytt samarbete för den åländska maritima sektorn ligger i startgroparna.
– Vi får en formaliserad expertgrupp som leds av landskapsregeringen. Det är en stor framgång, säger Petri Carlsson (MSÅ) som ingått i stadens sjöfartspolitiska kommitté.

Hundratals välbevarade foton från det tidiga 1900-talets Saltvik väckte många minnen hos i dag levande kommuninvånare.
Måndagskvällens vernissage startade diskussioner om giftermål, släktgårdar och Amerikaäventyr.

Under ödriften inträffade flera oförutsedda och kritiska händelser. Problemen kunde inte förutspås och inte heller förebyggas. I en skrivelse till landskapsregeringen redogör Kraftnät Åland för de åtgärder man vidtagit efter störningarna.

Större vänthallar i terminalen, åttafilig incheckning på hamnplan, nytt tänk kring Korrviks fiskehamn och kajrenoveringar för 4,5 miljoner euro. Det är några av uppgifterna som Mariehamns hamns Ab tar sig an under 2015.
Och den här veckan diskuteras en torrdocka för Pommern.

Lagtingets finans- och näringsutskott håller med landskapsregeringen på alla punkter utom en: I stället för en bro som tillåter fartygstrafik över Prästösund föreslår de en billigare lågbro.
I bästa fall kan bygget av kortruttssystemet komma igång inom ett par år, tror utskottsordförande Jörgen Pettersson (C).

Stiftelsen Ålands hemgård är i blåsväder igen. Enligt uppgifter till Ålandstidningen är det stökigare i stiftelsens bostadslängor än någonsin.
De små bostadsrummen bebos av barnfamiljer, avfallshanteringen tycks inte fungera och det har förekommit hot om våld.
Alltihop är relativt ovanligt för ett äldreboende.

Ett tydligt vårtecken brukar vara när golfarna börjar spela och i går smygstartade man säsongen på Ålands golfklubb då man öppnade korthålsbanan Prinsessan.
– Banan är i ett fantastiskt skick, säger banchefen Johan Englund.

Tjänsten som centrumledare i Mariehamn lediganslås. Orsaken är att tjänsten omvandlas från deltid till heltid.

Fler nyheter