Styrelsen för Ålandsbanken föreslår en utdelning på 0,60 euro per aktie. Banken gör ett rörelseresultat på 30,3 miljoner euro 2015, vilket är rekord.

14 vindkraftverk kan monteras ned och säljas till Litauen redan i vår. De tre åländska ägarna förhandlar just nu med intressenter.
– Vi har en skyldighet att inte driva företagen i konkurs, säger Allwinds vd Henrik Lindqvist.

Statsminister Juha Sipilä (C) besöker Åland den 8 mars. Det blev klart under riksdagens frågetimme på torsdagen.

Det är inte bara chipsfabriken i Haraldsby som kan läggas ner, utan på sikt tänker Orkla stänga hälften av sina 104 fabriker. De kommande två åren tänker man lägga ner en till tre fabriker varje kvartal.

Alarmcentralen tar emot 15.000 nödsamtal varje år. Landskapets räddningsmyndigheter försäkrar på den nationella 112-dagen att de har god beredskap när olyckan är framme.

Ålands landskap har börjat en upphandling på en ny oljeskydds- och räddningsbåt.
– Kostnadstaket är satt på 580.000 euro, säger infrastrukturminister Mika Nordberg.

Enligt uppgifter till Ålandstidningen riskerar den landskapsägda fiskodlingen Guttorp i Sund att läggas ned.
– Vi överväger många saker, det finns inget sådant beslut ännu, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Vicelantråd Camilla Gunell (S) leder sedan i tisdags ett nytillsatt forum med syftet att förbättra dialogen mellan primärnäringarna och landskapsregeringen.

Ett vågspel.
Så kommenterar Roger Jansson (MSÅ) utspelet från Axel Jonsson (ÅF) och Barbro Sundback (S) att Åland bör få behålla alla de skatter som tjänas ihop i landskapet.

Finlands statsminister Juha Sipilä (C) vill bygga upp ålänningarnas förtroende för regeringen igen. Staten ska också utreda hur man i framtiden kan främja vindkraften, men det ska ske på ett kostnadsneutralt sätt.

Bror Gammals blir Ålands representant i kyrkomötet 2016–2020.
– Jag ska hålla fanan högt för Åland i kyrklig frågor, säger han.

Carola Eriksson har sålt sina privata aktier i Viking Line till bolaget Rafael Investering Ab. Det företag där hon själv är storägare. Det här skriver Viking Line i ett pressmeddelande.

2021 ska Tall Ships Race gå i Östersjön. Mariehamns stad utreder förutsättningarna för att bli en av tävlingshamnarna.
En fråga som måste besvaras är om alla fartyg får plats i hamnen.

Sammanlagt nio personer sägs upp från Carus. Det står klart då samarbetsförhandlingarna nu är klara. Fem av dessa är knutna till Mariehamnskontoret.

Fler nyheter