Is, auktion och en ny kollega

  • Bild

LÄGESRAPPORTEN

Anna Häger här, regionchef för Ilmatar Offshore. I slutet av september får vi äntligen slutrapport på den regionalekonomiska konsekvensbedömningen av havsbaserad vindkraft på Åland som Ramboll utför på uppdrag av Ilmatar.

Syftet med rapporten är att öka förståelsen för hur våra projekt i åländska vatten påverkar ekonomin under utvecklings-, bygg- och driftsfasen. Här behandlas inte inkomster från arrenden och fastighetsskatt, då ramverket för dessa ännu är oviss. I stället fokuserar vi på det som skapar långsiktigt mervärde, det vill säga arbetstillfällen, näringsliv och samhällstillväxt genom förnybar energi. Rapporten omfattar dels direkta effekter såsom nya arbetstillfällen och de skatteintäkter de genererar. Den granskar också hur de ekonomiska följderna sprider sig till andra delar av samhället genom ökad produktion och konsumtion. En rapport vi verkligen ser fram emot att presentera!

Ny medarbetare med fokus på EEZ och finskt territorialvatten

Med en bakgrund inom EU-politik, förnybar energi och bioenergi tar vår nya kollega Jori Sihvonen sig nu an Ilmatars offshoreprojekt i den finska exklusiva ekonomiska zonen (EEZ). Här har vi i nuläget undersökningstillstånd på tre projektområden, och först ut för Jori blir projekt Vågskär, där vi redan har påbörjat undersökningar tillsammans med Ramboll Finland.

I EEZ ansöker man om nyttjanderätt och vattentillstånd, och det är Finlands regering som bedömer ansökningarna.

Vi gör oss redo för auktion

Forststyrelsen har aviserat att de under hösten planerar öppna två vindkraftsprojekt inom det finska territorialvattnet för konkurrensutsättning. Havsområdena finns utanför Pyhäjoki-Brahestad och Närpes, regioner med ett uttalat behov av ren el på industriell skala och där det även finns utvecklingsprojekt inom batteriklustret och vätgasekonomin. Ilmatar planerar delta i auktionsförfarandet, för att vara med och förverkliga Finlands ambitiösa mål – 6 GW ny havsbaserad vindkraft under det kommande decenniet.

Fundament och is hos Aaltouniversitetet

Is i brackvatten beter sig inte som is i andra hav. Hur den fryser, bryts och packar sig är en av knäckfrågorna för den havsbaserade vindkraften i Bottniska viken.

I slutet av augusti besökte Ilmatar Offshore-teamet Aaltouniversitetets Aalto Ice and Wave Tank i Esbo, en världsunik bassäng utrustad med kylsystem för att producera havsis i modellskala. Här kan man testa kraften från isen och även de vibrationer som uppstår av friktion och hur detta påverkar turbinen. Man bedriver också forskning kring vilka typer av iskydd som kan användas och var de är mest effektiva, samt utforskar traditionell isbrytning och dess potentiella roll i framtiden när det finns infrastruktur till havs.

Det står redan klart att anpassning av konstruktionerna krävs. Det rör sig om helt nya typer av fundament - mest troligt hybrider av monopiles och jacketfundament.

Allt gott till nästa gång

Anna Häger

Bild

Bild

Detta är ett utdrag ur vår senaste Lägesrapport. Vill du följa Ilmatar Offshore och hur våra projekt i åländska vatten utvecklas?

Prenumerera på Lägesrapporten