Sunnanvinden blåser och projekt Vågskär går framåt

  • Bild

Anna Häger här, regionchef för Ilmatar på Åland.

Våren närmar sig och med den kommer traditionellt sunnanvinden. Så även i år – vi är mycket glada att se att Ålands landskapsregerings projekt Sunnanvind går framåt, och vi deltog förstås i det mycket välordnade avgränsningssamrådet om medverkan- och informeringsplanen (MIP) i början av mars. Det är upplyftande att se att landskapsregeringen stärker ambitionerna och förstorar området som utreds, och vi följer deras arbete med spänning. Åland fortsätter att utmärka sig inom havsbaserad vindkraft!

Future Energy Leaders

Själv har jag fått ett mycket fint besked – jag har blivit antagen till World Energy Council Finlands program Future Energy Leaders (FEL). Och vad är det? FEL är ett nätverk för unga, yrkesverksamma experter på energifrågor som  tillsammans ska bidra till den globala dialogen och försöka hitta de nycklar som gör att alla kan förstå sin roll i energiomställningen. Man kallar det att humanisera energifrågorna, det vill säga att göra svåra frågeställningar mer tillgängliga, något som har varit min hjärtefråga hela vägen sedan mitt mastersarbete – en fallstudie i vikten av kommunalt ledarskap inom energiomställningen på Åland. Genom det arbetet blev det tydligt för mig att sådant ledarskap i mångt och mycket saknas. Energiomställningen är den största utmaningen människan hittills har ställts inför. Det sätts upp ambitiösa mål nationellt och globalt, men hur ska den vanliga människan hänga med och förstå? Det är så mycket vi inte känner till om hur detta ska göras och därför krävs det ledarskap. Det här är en unik möjlighet för mig att utvecklas genom att dela insikter med likasinnade, lika motiverade kollegor, energiexperter och högre ledare inom energibranschen. En kapacitet jag ser som väldigt viktig för att kunna vara med och påskynda en framgångsrik lokal energiomställning.

Vågskär utvecklas helt enligt tidsplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i egentliga Finland har gett sitt utlåtande om MKBprogrammet för Ilmatars havsbaserade vindkraftspark Vågskär, som finns i Finlands exklusiva ekonomiska zon. Under den 60 dagar långa samrådsfasen inkom totalt 44 yttranden från personer och berörda aktörer i Finland. I allmänhet är utlåtandena positiva och ger grönt ljus för att fortsätta med MKB-arbetet som planerat, men vissa finjusteringar kan behövas. Ilmatar analyserar nu den feedback vi har tagit emot och ändrar vid behov våra planer för EIA-mätningar och -analyser. Vi håller kontakt med NTM-centralen för ytterligare feedback och håller dem uppdaterade även under MKB-bedömningsfasen som nu har påbörjats.

Allt gott till nästa gång

 

Anna Häger

Bild

Bild

Detta är ett kortat utdrag ur vår senaste Lägesrapport. Vill du följa Ilmatar Offshore och hur våra projekt i åländska vatten utvecklas?

Prenumerera på Lägesrapporten