Följ Ilmatar Offshores Lägesrapport

  • Bild

Två nya projektområden, insikter från Europa och utsikter mot världens energiframtid. Varje månad skickar Ilmatar Offshore per e-post ut en personlig uppdatering från Anna Häger som berättar var vi på Ilmatar står just nu.

Hej, Anna Häger här, regionchef för Ilmatar Offshore. Som ambassadör för EU:s klimatpakt och representant för Finland, hade jag i oktober äran att delta i det europeiska Climate Stocktake-mötet i Bryssel. Det finns både glädjande och allvarliga nyheter från dessa dagar.

Våra ansträngningar att få ner utsläppen har gett resultat. Den tidigare utsläppskurvan pekade mot en värld som är 3,5 grader varmare än när Parisavtalet tecknades. Det scenariot har nu avvärjts med hela 1,1 grader, och nu pekar kurvan mot en framtid med 2,4 graders ökning. Bättre, men långt ifrån bra.

Utifrån detta kan vi dra två konkreta slutsatser: Människan kan påverka klimatförändringen med hjälp av existerande teknik och: Vi måste få ut tekniken snabbare och i större skala.

Nya projektområden – Bothnia och Bothnia West

Nyligen lanserade vi två nya projektområden, Bothnia och Bothnia West, i den finska exklusiva ekonomiska zonen. Det här är ett massivt område på 2200 km2 med enorm potential för utvecklingen av energiintensiva industrier i närliggande områden.

För mig personligen är det även ett bevis för Ilmatars förmåga till tillväxt i en marknadsmiljö i ständig förändring. I år driftsätter vi sex landbaserade vindparker och en storskalig solpark i Finland. Alldeles nyligen fick vi byggnadstillstånd för vår första svenska solpark – 55 MWp i Knihult, och våra sju projektområden för havsbaserad vindkraft säkrar framtiden för vår verksamhet som energibolag på lång sikt.

Världens energiframtid

Internationella energirådets senaste Word Energy Outlook kom i slutet av oktober och visar återigen tydligt att kostnadsminskningarna inom sol- och vindkraft förändrar energibranschen i grunden. Mellan 2010 och 2022 sjönk kostnaderna för havsbaserad vindkraft med 60 %, vilket öppnade upp enorma investeringsmöjligheter. Ett av de mest intressanta områdena just nu är Bottniska viken, där exceptionellt goda vindförhållanden möter behovet hos växande gröna industrier i Finland och Sverige.

Under mötet i Bryssel utbytte jag tankar med klimatforskaren Johan Rockström. Hans uppmuntrande ord om Ålands vindkraftsinitiativ i Norrhavet både värmer och inspirerar: ”Bra, det behövs! Jag önskar Åland lycka till i detta.”

 

Hoppas vi hörs framöver, allt gott till nästa gång

 

Anna Häger

Bild

Bild

Detta är ett utdrag ur vår Lägesrapport för november. Vill du följa Ilmatar Offshore och vår projektutveckling? Anmäl dig här:

Prenumerera på Lägesrapporten