Nu har vi siffrorna - låt oss staka ut den framtid vi vill ha

  • Bild

Hej, Anna Häger här, regionchef för Ilmatar Offshore. Som många säkert redan hört talas om har vi låtit Ramboll Finland reda ut de regionalekonomiska effekterna av den havsbaserade vindkraften i åländska vatten. Detta handlar alltså inte om Ilmatar, vår affärsidé, risk eller potentiella vinst, utan om hur Åland kan maximera de indirekta effekterna – nya jobb, nya bolag, inflyttning, tjänster och produkter – effekter som mångdubblas om Åland vågar samverka och samarbeta.

Detta kan vi visa eftersom Ramboll har analyserat de ekonomiska konsekvenserna utifrån tre olika scenarion: Samordning, ett scenario utan lokalt fokus där tjänster och produkter köps in från befintliga aktörer. Samarbete, med klart fokus på lokala och inhemska resurser och där marknaden förväntas utvecklas på eget initiativ. Och till sist Samverkan med stark lokal kapacitetsuppbyggnad och stödjande investeringar från både företag och samhälle.

Möjligheter för Åland

Under de 25 till 40 år Ilmatar planerar att arrendera havsbotten uppstår arbetskraftsefterfrågan motsvarande några hundra till ett par tusen personer beroende på projektfas. De största intäkterna skapas under drift, och främst för sjöfartsindustrin, försäkringar och underhåll uppskattningsvis mellan 730 miljoner och 1,14 miljarder euro. Landskapets BNP ökar i medelscenariot med 1,5 procent årligen och mellan 150 och 300 nya arbetsplatser tillkommer under 25-40 år.

Men även byggfasen medför stor ekonomisk aktivitet. Upp till 1,1 miljarder euro kommer åländska industrier till del och arbetskraftsefterfrågan motsvarar 500 till 1700 nya arbetsplatser under två till tre år. Utvecklingsfasen, den som vi befinner oss i just nu, ger 60 till 90 nya arbetsplatser under sju år. Under hela projektets livslängd beräknas löneskatter på mellan 185 och 383 miljoner euro genereras på Åland, med över 20 procent som tillfaller kommunerna.

Vindstyrka – en styrgrupp

Rambolls rapport blir inte någon hyllvärmare här hos oss, utan är ytterligare ett steg framåt i vår projektutveckling. På basen av den startar vi nu styrgruppen Vindstyrka, som ska skapa underlag för en mångårig satsning på de branscher, idéer, företag, områden, infrastruktur och utbildningar som behöver samverka för att Åland ska kunna ta plats i värdekedjan kring en framväxande storindustri.

Den 15 oktober går vi till val och jag hoppas att vi tillsammans väljer att rösta med framtidstro och optimism. Som ålänningar vill vi att Åland ska vara attraktivt, vi vill öka befolkningen och upprätthålla vår välfärd. Men då kan vi inte sitta på händerna och vänta på att alla lösningar ska serveras färdiga. Vi måste agera själva.

Vill du, ditt företag eller din organisation bli en del av styrgruppen Vindstyrka? Kontakta projektledare Christian Pleijel på: christian.pleijel@ilmatar.ax.

Allt gott till nästa gång

 

Anna Häger

Bild

Bild

Missa inget

Läs lägesrapporten!

Prenumerera på Lägesrapporten