Praktikplatser, biosuccé och finskt årsbästa i vindkraft

  • Bild

Hej, Anna Häger här, regionchef på Ilmatar Offshore. Den första månaden på det nya året har passerat och arbetet med att utveckla havsbaserad vindkraft är lika varierande som vanligt. Det här är en del av vad som pågår hos oss just nu.

Högskolepraktik på Ilmatar

I arbetet med att utveckla och förbereda havsbaserad vindkraft i Bottniska viken är ett nära samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet av största vikt. Ingen har byggt vindkraft på öppet hav i våra förhållanden förut – vi arbetar med en mängd utmaningar, frågeställningar och problem som behöver lösas. Därför söker Ilmatar nu tre högskolepraktikanter som ska räta ut några av frågetecknen kring sjötransporter, besöksnäring och fågelstudier. Under tio veckor får våra praktikanter en direkt inblick i vårt dagliga arbete, får själva bidra till projektutvecklingen och lägger grunden för en karriär inom förnybar energi. Det är en ynnest att få kunna erbjuda studenter dessa möjligheter. Morgondagens arbetskraft måste redan nu få doppa tårna i Bottniska viken med blicken vänd mot vindkraften. Mer info om praktiken finns på vår hemsida samt hos AMS Åland.

MKB:n för Vågskär rullar vidare

Under januari höll vi våra tre öppna samrådsmöten kring miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för projektområdet Vågskär, som finns i Finlands exklusiva ekonomiska zon (EEZ), strax utanför åländskt vattenområde. Mötena hölls i Mariehamn, i Raumo samt online och besöktes av sammanlagt cirka 50 personer. Många frågor som togs upp täcktes redan av vårt miljöprogram, men vissa tillägg kan fortfarande komma att göras baserat på inlämnad återkoppling.

MKB:n görs enligt finsk lagstiftning eftersom projektet ligger i EEZ. Ansvarig myndighet är NTM-centralen i Egentliga Finland som nu samlar in feedback fram till 5 februari 2024.

Mer information om hur du lämnar in feedback finns på: www.miljo.fi/VagskarhavsvindkraftMKB

Ilmatar byggde flest vindkraftverk i Finland år 2023

Trots global instabilitet och ett utmanande ekonomiskt läge lyckades vi på Ilmatar i fjol driftsätta hela 59 stycken landbaserade turbiner i Finland. Detta är 28 procent av totalen och placerar oss i topp i landet.Sammantaget färdigställde vi och tog i kommersiell produktion sju produktionsanläggningar för förnybar energi, varav sex var vindparker.

Ålands vindkraftssamarbete med Gotland och Bornholm

Med sin maritima grund har öar ett affärsekosystem som lätt kan vidareutvecklas för investeringar i havsbaserad vindkraft. Därför är vi som vindkraftsaktör och energibolag enormt glada för den avsiktsförklaring som nyligen skrevs under mellan Åland, Gotland och Bornholm gällande utveckling av havsbaserad vindkraft.

Allt som innebär att fler ösamhällen engagerar sig och organiserar sig driver utvecklingen i alla länder runt Östersjön och Bottniska viken. Bland annat kan man riskredicera genom att i tidigt skede samarbeta kring kablage och anslutning till det nordiska energinätet. Dessutom kan försörjningskedjor utvecklas i god tid. Det leder i sin tur till lägre kostnader och banar väg för att vindkraften snabbare kommer in i energisystemet. Det är en win-win-win för alla inblandade.

Vi på Ilmatar välkomnar varmt detta nya samarbete mellan Åland, Gotland och Bornholm och står redo att bidra med till exempel kunskap, praktikplatser, lokal näringslivsutveckling och nya jobbmöjligheter.

Allt gott till nästa gång

 

Anna Häger

Bild

Bild

Detta är ett kortat utdrag ur vår senaste Lägesrapport. Vill du följa Ilmatar Offshore och hur våra projekt i åländska vatten utvecklas?

Prenumerera på Lägesrapporten