Frågan om en ändring av stadsplanen för Rönnbergs Torg går nu vidare till stadsstyrelsen.<@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres

Rönnbergs torg vidare till stadsstyrelsen

”Nu har vi gjort vårt och från stadsmiljönämnden säger vi ja”.

Nämnd tar beslut om Rönnbergs torg

”Jag vill påstå att vi gjort Ålands största miljöutredning på det här området”, säger stadens miljösamordnare Ulf Simolin angående att planerna att bygga på den gamla deponin under Rönnbergs torg. På bilden syns en del av området. <@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres/ Robert Jansson

Planerar besvär mot ny plan för Rönnbergs torg

Vill förhindra vad man anser vara en potentiell miljökatastrof.

”Soptippen var vår lekplats”

Rönnbergs sopdepå var ett populärt tillhåll bland barnen i Mariehamn.

Rönnberg – en vän av ”snygghet”

Karl Adolf Rönnberg var föreståndare vid sopdeponin.

20–30 ton avfall – per vecka

” I dag är det nästan oförståeligt att en soptipp anlades mitt i staden”.

Stadsbor tyckte till om Rönnbergs torg

Frågor om parkeringsplatser och trafikflöden lyftes när Mariehamns stad i torsdags höll ett samrådsmöte om Rönnbergs torg.
Vad borde stan göra med området Rönnbergs torg, längs Östra utfarten? Fortsatt gruslager i tekniska verkens regi? Eller något annat? Säg din mening på alandstidningen.ax.@Foto:Sebba Södergård

”Det slängdes en massa gifter där i slutet av 1960-talet”

Mannan övertygad om att det finns miljöfarligt avfall kvar i marken.
”Jag vill påstå att vi gjort Ålands största miljöutredning på det här området”, säger stadens miljösamordnare Ulf Simolin angående att planerna att bygga på den gamla deponin under Rönnbergs torg. På bilden syns en del av området. <@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres/ Robert Jansson

Inget farligt avfall hittades i marken

Miljösamordnaren om Rönnbergs torg.
”Det här är en datamodellering och det finns alltid en mätosäkerhet. Men man får ändå en indikation på var det kan bli problem”, säger miljösamordnare Ulf Simolin.

Så kan den gamla deponin bebyggas

En bebyggelse av den gamla deponin på Rönnbergs torg är fullt möjlig så länge vissa byggnadstekniska riktlinjer följs.
”Egentligen är det bara en ny beredning”, säger stadsarkitekt Dominicus Björkstam.

Nytt planärende om Rönnbergs torg inlett

”Det är ingen större skillnad alls”.
Vad borde stan göra med området Rönnbergs torg, längs Östra utfarten? Fortsatt gruslager i tekniska verkens regi? Eller något annat? Säg din mening på alandstidningen.ax.@Foto:Sebba Södergård

Staden måste ta nya tag kring Rönnbergs torg

"Hela beslutsfattandet måste göra om".