”Jag vill påstå att vi gjort Ålands största miljöutredning på det här området”, säger stadens miljösamordnare Ulf Simolin angående att planerna att bygga på den gamla deponin under Rönnbergs torg. På bilden syns en del av området. <@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres/ Robert Jansson
Foto: h

Bild

Inget farligt avfall hittades i marken

En bebyggelse av den gamla deponin på Rönnbergs torg är fullt möjlig så länge vissa byggnadstekniska riktlinjer följs. 

Det säger miljösamordnaren Ulf Simolin.

– Vi har undersökt både jorden och vattnet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss