”Jag vill påstå att vi gjort Ålands största miljöutredning på det här området”, säger stadens miljösamordnare Ulf Simolin angående att planerna att bygga på den gamla deponin under Rönnbergs torg. På bilden syns en del av området. <@Fotograf>Hülya Tokur-Ehres/ Robert Jansson
Planerna för Rönnbergs torg uppskattas inte av Tomas Brunberg och Roger Rundberg.
Foto: Robert Jansson

Bild

Planerar besvär mot ny plan för Rönnbergs torg

Tomas Brunberg och Roger Rundberg kommer att besvära sig om staden antar en ny detaljplan för Rönnbergs torg.
– Det kan vi lova att vi gör, säger Tomas Brunberg.

Hittat fel i texten? Skriv till oss