Vad borde stan göra med området Rönnbergs torg, längs Östra utfarten? Fortsatt gruslager i tekniska verkens regi? Eller något annat? Säg din mening på alandstidningen.ax.@Foto:Sebba Södergård
Foto:

Bild

Staden måste ta nya tag kring Rönnbergs torg

Stadsplanen för Rönnbergs torg godkändes av stadsfullmäktige för 5,5 år sedan.

Först nu står det klart att den inte kommer att vinna laga kraft.

– Hela beslutsfattandet måste göras om, säger stadens kanslichef Emma Dahlén.

Då ser man antagligen också över om man vill ändra något i planen.

Hittat fel i texten? Skriv till oss