”Det här är en datamodellering och det finns alltid en mätosäkerhet. Men man får ändå en indikation på var det kan bli problem”, säger miljösamordnare Ulf Simolin.
”Vi har undersökt både jorden och vattnet”, säger miljösamordnaren Ulf Simolin.
Foto:

Bild

Så kan den gamla deponin bebyggas

En bebyggelse av den gamla deponin på Rönnbergs torg är fullt möjlig så länge vissa byggnadstekniska riktlinjer följs. Det säger miljösamordnaren Ulf Simolin.

– Vi har undersökt både jorden och vattnet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss