Mariehamns hamn gick nästan 300.000 euro minus

”Utmanande år”
Michele Ferrari (till vänster i bild) har lämnat in en motion tillsammans med Anders Holmberg om att Mariehamn inleder diskussioner med landskapet om ett gemensamt hamnbolag.

Stadspolitiker vill slå ihop hamnbolagen

Anders Holmberg och Michele Ferrari (Lib) har lämnat in en motion till stadsfullmäktige om att slå ihop Mariehamns hamn Ab och Långnäs hamn Ab.
Stadens bolag Mariehamns hamn behövde låna tre miljoner euro när man skulle renovera kajerna i Västerhamn. Nu upphäver Ålands förvaltningsdomstol stadens beslut gällande lånet.

Stadspolitiker vill slå ihop hamnbolagen

”Kan påverka Mariehamn negativt om man konkurrerar om färjanlöpen”.
280423 , 28042023 , 20230428 ,

Förbättrat resultat för Mariehamns hamn

Mariehamns hamn tackade av pandemin och tog sig an nya utmaningar under 2022. På sista raden redovisar bolaget en vinst på drygt en halv miljon.
280223 , 28022023 , 20230228 , Klintkajen rasade pga tyngd från virkeshögaranas tyngd , stock , kaj rasade , Foto:Privat

Klintkajen renoveras för 1,5 miljoner

Arbetena beräknas ta cirka tre månader.
210716 Mariehamns stad hamnkontoret ,	Hamnmästare Helena Jansson , övervakning att fritidsbåtshamn områdena sköts *** Local Caption *** @Bildtext:Hamnbolaget hyr ut cirka 680 båtplatser och hårdast tryck är det på de vid Lervik och Nabben.@Normal:<f"Geneva">Foto: Robert Jansson

Vinterförvaring av båtar vid Solhems åkrar stänger

Mariehamns hamn vill avsluta arrendet.

Klintkajen var överbelastad – och i dåligt skick

Flera områden behöver ses över: ”Kartläggningen är redan inledd”.
Kryssningsfartyg, Seven seas voyager *** Local Caption *** @Normal:Seven seas voyager togs i bruk 2003 och ägs av Regent Seven Seas Cruises

22 kryssningsanlöp bokade till Mariehamn

Första anlöp i april.

Anemos avgår tisdag eftermiddag

170821 , 17082021 , 20210817 , Alef Jansson, vd Mariehamns hamn , nytt Automooring förtöjningssystem, Västerhamn, automatisk sugkoppsförtöjning , Västrahamnen , förtöjning

”Vi jobbar fram nya scheman”

Cirka 15 anställda i Mariehamns hamn berörs av att Rosella slutat trafikera.
Fredrik Karlström

Oerhört viktig linje för Åland

Näringsministern reagerar på Viking Lines besked om rutten Kapellskär-Mariehamn.

Allvarliga erosionsskador stänger kaj 5 i hamnen

Trafiken styrs om – ”Blir kostsamt”
Sjöfart, Silja Line, Baltic Princess

Baltic Princess väljer
 bort Mariehamn

Hamnbolaget: Ska inte påverka personalen.

Miljösamordnaren ser inga problem

Mattvättarnas rening klarar kraven i dag, säger Ulf Simolin.

Vill flytta mattvättarna och ansluta till VA-nätet

Hamnchefen vill flytta mattvättarna till Hindersböle eller Sjökvarteret.

Hamnarbetare bröt handen i Socishamnen

Olyckor i hamnen ovanliga, enligt vd Alef Jansson.

Hamnbolaget har stadens förtroende

Ingrid Zetterman (Lib), ordförande i stadens koncernkommitté, säger att Mariehamns hamn har haft en god dialog med staden om verksamheten.

Styrelsen beredd att engagera sig

Hamnens styrelseordförande Sara Kemetter: Det är oroväckande att personalen uttrycker en sådan känsla.

”Mariehamns hamn en skam för hela Åland”

Tidningen Finlands sjöfart om Mariehamns hamn.

Personalen är slutkörd – risken stor för olyckor

Mariehamns hamns förtroendemän berättar om ohållbar situation.

Sara Kemetter leder hamnstyrelsen

Forsbom ersätter Jansson i Mariehamns Hamn Ab

Moderaterna byter manskap i hamnbolagets styrelse.

Fler kryssningsfartyg till Mariehamn i sommar

Efter pandemins är hamnen bokad för kryssningsanlöp igen.