För få anställda för att klara av uppgifterna, det säger förtroendemännen i Mariehamns hamn är läget.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Personalen är slutkörd – risken stor för olyckor

Den kvarvarande hamnpersonalen är trött, känner sig överkörd, inte lyssnad på och inte respekterad. Om det fortsätter så här riskerar man olyckor i hamnen.
– Staden som ägare borde visa lite omtanke om sin personal, nu är läget ohållbart, säger Jesper Sindén, huvudförtroendeman i hamnen.
Hittat fel i texten? Skriv till oss