210716 Mariehamns stad hamnkontoret ,	Hamnmästare Helena Jansson , övervakning att fritidsbåtshamn områdena sköts *** Local Caption *** @Bildtext:Hamnbolaget hyr ut cirka 680 båtplatser och hårdast tryck är det på de vid Lervik och Nabben.@Normal:<f"Geneva">Foto: Robert Jansson
Vinterförvaringen vid Solhems åkrar i Ytternäs avvecklas. På bilden båthamnen i Lervik.
Foto: Robert Jansson

Bild

Vinterförvaring av båtar vid Solhems åkrar stänger

Mariehamns hamn avvecklar vinterförvaringsverksamheten som rör fritidsbåtar. I slutet av juni stänger vinterförvaringen vid Solhems åkrar i Ytternäs.
Hittat fel i texten? Skriv till oss