Bilister struntar i att vägen är avstängd

”Vi har folk som jobbar nere i schaktet, det kan bli farligt för dem”

Backar efter ny värdering av markområde på Styrsö

Staden inleder nya förhandlingar med markägarna.

Vill byta gatunamn – staden säger nej

Räddningsverket upplever nuvarande adress som förvirrande.

Badförbud även på Nabben

Höga halter bakterier på Nabben
Vid en korsning på Lotsgatan körde en man in i två kvinnor som var ute på promenad med en barnvagn. I går togs fallet upp i rätten.@Foto:therese axén

Första delen av Enslinjen ska byggas före årets slut

Måste stå klar före hus kan tas i bruk.

Holmberg till MSÅ – växer i fullmäktige

Åtta meter högt lektorn i nya lekparken på torget

Staden satsar drygt 200.000 på Wirénska parken.

Skrämselmetoder mot gässen har haft begränsad effekt

Stadens fastighetsavdelning ansvarar för skötseln.

Nu går det att hyra elscooter i Mariehamn

"För oss är det viktigt att det här sköts bra."
Johan Ehn har sökt tjänsten som Ålands representant i Helsingfors.

"Hårt debattklimat under den här mandatperioden"

Varken fullmäktiges presidium eller tjänstemännen har tyckt om den samtalston som förekommit i stadsfullmäktige, säger ordförande Johan Ehn.
Att skapa plats för 60 nya vårdplatser plus tio platser för korttidsboende vid Trobergshemmet är byggnadstekniskt och stadsplanemässigt utmanande. Stadsstyrelsen föreslår därför en exploatering som ger 45 plus tio nya platser. Tanken är då att riva de gula 1960-talsbygggnaderna (på bilden) och ersätta dem med ett trevåningshus och ett sexvåningshus.

Vill bygga ett sexvåningshus mitt i kvarteret

Stadsstyrelsens förslag för äldrecentret.

Mellanrapport synar fyra alternativ för äldrecentret

Stadsfullmäktige ska diskutera alternativen
Fem butikslokaler finns i gatuplan på Torggatan 9. I övriga huset finns kontorslokaler och en bostad.

Syrrans stänger på Torggatan

Tyg- och inredningsbutik stänger, men verksamheten fortsätter.

Återhållsamhet önskas av skolor och daghem

Bildningsnämnden i Mariehamn ser ut att överskrida årets budget med närmare 255.000 euro.
Michele Ferrari (till vänster i bild) har lämnat in en motion tillsammans med Anders Holmberg om att Mariehamn inleder diskussioner med landskapet om ett gemensamt hamnbolag.

Stadspolitiker vill slå ihop hamnbolagen

Anders Holmberg och Michele Ferrari (Lib) har lämnat in en motion till stadsfullmäktige om att slå ihop Mariehamns hamn Ab och Långnäs hamn Ab.
Stadens bolag Mariehamns hamn behövde låna tre miljoner euro när man skulle renovera kajerna i Västerhamn. Nu upphäver Ålands förvaltningsdomstol stadens beslut gällande lånet.

Stadspolitiker vill slå ihop hamnbolagen

”Kan påverka Mariehamn negativt om man konkurrerar om färjanlöpen”.

Kulturmiljöinventering ska fånga stadens karaktär

Mariehamns kulturmiljöer har inventerats under veckan. Arbetet ska vara till hjälp i hanteringen av kulturmiljöer i samhällsplaneringen.
Mariehamnbs stadsfullmäktige, Erica Sjöström

”Tacksam att inte hela byggnaden brann ned”

Inte klart vad kostnaderna blir

Här ska inflyttade få råd och stöd

En viktig mötesplats för inflyttade som söker riktning och vägledning. Det hoppas de inblandade att rådhuset ska bli.
Baltichallen efter brand

Polisen: Vi utgår från att branden var anlagd

Polisen misstänker anlagd brand vid Baltichallen

Vill se extra pengar till skolstädningen i Mariehamn

Ett köp av Mariepark är åter aktuellt.

Staden kan köpa Mariepark – föreslås köpas för 675.000 euro

Användningsområde än så länge oklart
Arne Selander, Stadsdirektör *** Local Caption *** @Bildtext:”Jag brinner för att leda och jobba strategiskt med utvecklingsfrågor”, säger Mariehamns nya stadsdirektör Arne Selander.

Stadsdirektören föreslår att rättelseyrkande avslås

Ser ingen anledning till ändring av hävande av Ida Manns anställning.
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Ingrid Zetterman

Tog inte upp ärendet om chefsrekrytering

Härnäst väntar behandling av rättelseyrkandet.
021219 , 02122019 , 20191202 , 120 lokalvårdare frånhela Åland samlades i stadshuset för att fira ”Lokalvårdarens dag”.Programmet för dagen innehöll bland annat en magishow medsvenska mästaren i trolleri, Carl Tillenius , lokalvårdare *** Local Caption *** @Bildtext:Mariehamns stads lokalservicechef Ulrika Carlsson säger att man i år kunde satsa lite mer på lokalvårdarens dag tack vare sponsorer.

”Inbesparingarna i städningen drabbar brukare och personal”

Utvärdering av lokalvården i stadsskolorna.