Kyrkan, St Mårtensgården renoverad.  *** Local Caption *** @Foto:Daniel Eriksson. @Bildtext:<@Faktaord>St: Mårtensgården. <@$p>I nästan fyra år har verksamheten legat nere vid St: Mårtensgården i Strandnäs. Nu har insidan renoverats och allting kommit i gång igen. Ålandstidningen har varit på besök.

”Bygg daghem i Strandnäs eller lägg ner projektet”

Bildningschefen vill inte att S:t Mårtensgården byggs om.
Bostadsområde, hus, boende, södra Lillängen, vintar, snö.

Nu börjar stadens nya bostadsområde ta form

Flera har flyttat in i sina hus.

Fredsduvor på Torggatan

Symboliserar fred och godhet.
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt ,  Henrik Boström

Nämnd positiv till förslag om hemundervisning

Vill ha grupp som jobbar över hela Åland.
Mariehamn, Östra hamn, Shell,  *** Local Caption *** @Bildtext:Ett parkeringshus ovanpå Shellstationen/Select i centrala Mariehamn skulle kunna lösa besöks- och arbetsplatsparkeringen, enligt ett framtidsscenario.@Foto:Foto: Daniel ErikssonFoto: Daniel Eriksson

Staden tar Rönnbergs torg till HFD en gång till

Anser att ÅFD åsidosatt nationell lagstiftning

Stadsfullmäktige har valt presidium

041222 , 04122022 , 20221204 , Gamla Rådhuset i Mariehamn görs om för att användas som stadens integrationscentrum , integration , renovering , ombyggnad  *** Local Caption *** @Bildtext:Den ursprungliga entrén låg mitt på byggnadens framsida. Den vill byggnadskommittén gärna både återskapa och tillgänglighetsanpassa, men i så fall behöver mer pengar anslås.

Staden vill anta tillfälligt integrationsprogram

I väntan på att ansvarsfördelningen mellan KST och kommunerna i integrationsfrågor fastslås vill Mariehamn anta ett tillfälligt integrationsprogram.
bio savoy, byggnad, mariehamn,

Tvisten om fasaden på Bio Savoy avgjord

Ägarna överens med staden om att riva och återställa.
Handel, butiker i centrum, Torggatan, Fyndet

”Man borde få tänka mer lösningsinriktat”

Svårare, dyrare och mindre lönsamt för centrumföretagare.
Handel, butiker i centrum, Torggatan, Kortvaruboden

Citybutiker drabbas hårt av sämre förutsättningar

Tre butiker stänger efter 70 år
Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Demenscentret föreslås byggas vid Trobergshemmet

Ser synergieffekter.
trädkapare, Teppo suoranta, Tuomas Suoranta, arborist, Esplanaden

De ser till stadens gröna ryggrad

Esplanadens årliga underhållsbeskärning i gång.
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Socialdemokrater , liberaler

Beslut om äldreomsorg är att vänta i februari

Inriktningsbeslut om äldreomsorgen ska tas.
Fixtjänst,  *** Local Caption *** @Bildtext:På Fabriksgatan 10 finns Fixtjänsts nya lokaler, betydligt bättre anpassade till verksamheten än tidigare utrymmen.

Staden kan stoppa KST från att överta Fixtjänst

Oklart när besked kan ges

Fick Misefaktura för hus sålt 1998

Räkningar för hus sålt för 24 år sedan skickades till indrivning förra veckan
Evelina Grandell Rosenlund, äldreomsorgschef  *** Local Caption *** @Bildtext:Enligt Evelina Grandell Rosenlund är behovet av fler platser och ett nytt demensboende otroligt stort.@Byline_namn:<@Foto>Foto: Daniel Eriksson

Så ska personal säkras till kommande demenscenter

Stadens äldreomsorg listar elva punkter i åtgärdsplan.
271218 , 27122018 , 20181227 , Förlossningsskador , Pamela Sjödahl är kritisk till vårdens attityder gällande förlossningsskador

Småbarnsplatserna tar snart slut i Mariehamn

”Rädd att vi får en situation som är ohållbar på lång sikt”.

Skarp kritik mot brister i psykvården

Kvinnan uppförde sig hotfullt och visste ibland inte var hon var. Att få till ett ingripande och omhändertagande tog fyra timmar från första samtalet.
Ingrid Zetterman

Energibesparingarna huvudspår i budgetförslaget

Stadsstyrelsen har klubbat sitt budgetförslag för 2023.
 Rödmaskparakit

Intresse finns att överta alla 73 tropiska fåglar

Mariehamns stad har nu gott hopp om att slippa avliva de tropiska fåglarna i Lilla holmens fågelhus.
Sommarjobbare Mariehamnstad

Fysiskt och varierande sommarjobb

Sommarjobbarna på Mariehamns stads markenhet bidrar till att hålla staden snygg i sommar.