Stadsstyrelsens ordförande Michele Ferrari (Lib).
Foto: Robert Jansson

Bild

Hyresavtalet för Böndernas hus sägs upp

Stadsstyrelsen har beslutat att säga upp hyresavtalet med Ålands pensionsfond för Böndernas hus. Samtidigt inleds förhandlingar om ett nytt hyresavtal för Medis utrymmesbehov.

– Slutligt beslut tas då alla kostnader och alla alternativ finns på bordet, säger Michele Ferrari, stadsstyrelsens ordförande.

Hittat fel i texten? Skriv till oss