Subventionerade tester har kostat 176.000 euro

Notan har kommit för de som testat sig för intyg till subventionerat pris.

Gränskontroll vid inre gränserna upphör

Nya regler träder snart i kraft vad gäller Finlands yttre och inre gränser.

46 nya fall

73 nya fall på onsdagen

LR: Snart kan restriktionerna lättas

Landskapsregeringen (LR) skriver i ett utlåtande till den finska regeringen att man anser att pandemirestriktionerna på Åland kan lättas från vecka 6.

Experterna bakom pandemibesluten

Samarbetsgruppen. En anonym bedömning på den främsta expertisen som Åland kan samla. Men vilka är det som ger de avgörande råden till LR?

Brist på vaccin - vaccinationstider flyttas fram

ÅHS tvingas flytta fram vaccinationstider – lagret av vaccin nästan slut.

Tveksamheter kring siffror om postcovid

En expertgrupp säger att drygt hälften av vuxna covidpatienter utvecklar långtidssjukdom. Knut Lönnroth: Jag uppfattar siffran som osannolikt hög

73 fall på lördagen

Finlands regering föreslår nya stödpaket

Stöden berör företag som drabbats av restriktionerna.

96 nya fall på torsdagen

LR sågar förslag om covidpass

Landskapsregeringen ger kalla handen till den finska regeringens förslag att utöka möjligheterna till användning av covidpass.

Åtta personer vårdas på sjukhus

Föreslår slopat test vid inresa

Lättade åtgärder aktuellt trots rekordhög incidens

Trots en rekordhög incidens är det aktuellt att börja fundera på att släppa på samhällsåtärderna.

Smittade uppmanas själva informera nära kontakter

Det råder viss oklarhet kring hur man ska agera efter att man har fått ett positivt svar på sitt covidtest.

Upp till 4.500 berörs av smittskyddsåtgärder

Många ålänningar berörs just nu på något sätt av smittskyddsåtgärder.

107 nya fall på måndagen

Talmanskonferensen uppmanar till vaccination

Barn i riskgrupp kan boka vaccin

Högstadierna övergår till distansundervisning

Det är bara de yngsta barnen som erbjuds närundervisning från måndag.

Covid-19 nu på äldreboende – ÅHS vädjar om hjälp

Nu vill ÅHS få hjälp vid vaccinationsenheten i Sviby – vårdutbildade ombes ta kontakt.

ÅHS öppnar ytterligare en drive in

Nu finns ytterligare ett sätt testa sig för covid-19 på sjukhusområdet.

Sverige kan införa testkrav vid inresa

Förslaget ska hanteras skyndsamt.

Nu vill LR få bort krogbegränsningen

Smittspridningen på Åland är på utgångsnivån.