Landskapsregeringen, LR, självstyrelesgården,  *** Local Caption *** @Bildtext:Den förändring som kommer att synas mest utifrån är att själva huvudentrén byggs ut. Det kommer att ge utrymme till nya kontorsutrymmen. Under jord byggs byggnaden också ut så att gången mellan huskroppen och det underjordiska parkeringsgaraget byggs igen.@Foto:Ida Jansson
Foto:

Bild

Åland får 17,5 miljoner i särskilt bidrag

Ålandsdelegationen skickade under torsdagen ut ett pressmeddelande med sitt beslut som fattades den 21 juli 2022 om att med stöd av 51 paragrafen i självstyrelselagen bevilja stödet på 17.537.120 euro för kostnader kopplade till corona.
Hittat fel i texten? Skriv till oss