Foto:

Covidstatistiken på hemsidan upphör

Ålandstidningen kommer inte längre att redovisa statistik över covid-19 på hemsidan. Orsaken är att viruset inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

Dessutom är statistiken bristfällig eftersom alltfler enbart tar hemmatest, och därmed inte syns i den officiella statistiken. Detta innebär att varken antalet bekräftade fall eller incidens är tillförlitliga siffror.

På Ålands hälso- och sjukvårds hemsida redovisas covidstatistik, hemsidan uppdateras på måndagar. 

Hittat fel i texten? Skriv till oss