Under pandemin har landskapsregeringens förvaltning och ÅHS gemensamt bildat en expertgrupp för att ge råd till landskapsregeringen. Samarbetsgruppen, som den heter, består bland andra av (från vänster) Jun Nagamori, smittskyddsläkare och biträdande chefläkare, hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och landskapsläkare Knut Lönnroth.
Foto: Robert Jansson

Bild

Experterna bakom pandemibesluten

Samarbetsgruppen. En anonym bedömning på den främsta expertisen som Åland kan samla för att bekämpa pandemin.
Men vilka är det som ger de avgörande råden till landskapsregeringen?
– Jag tycker det är viktigt att man förstår att det är en grupp som ska prata helt öppet med varandra och ha högt i tak, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.
Hittat fel i texten? Skriv till oss