Foto:

Bolagisera skärgårds-trafiken med landskapet som delägare

Nu när lagtingsvalet nalkas börjar politikerna skriva insändare om att bolagisera skärgårdstrafiken. Inför förra valet ropade de sig hesa om att den som kör färjan ska äga den. Man ville ha totalentreprenad. Efter valet blev det totalt tyst om den saken och den färjan som upphandlades som totalentreprenad förpassades till papperskorgen.

Jag tror också att bolagisering är vägen ut ur det elände som vi nu upplever. Infrastrukturavdelningen och Ålandstrafiken klarar inte av uppdraget längre. Ska man göra en så stor omvandling måste man akta sig för att man överför gamla strukturer under ett nytt namn. Jag tänker mig ett upplägg där LR äger en del av det nya bolaget och marknaden går in med resten. Hur fördelningen ska vara bör noggrant övervägas. Exempelvis äger LR 1/3-del och investerare resterande andel. LR lägger in sin nuvarande flotta plus eventuellt kapital enligt vilket värde man anser att bolaget ska ha som grundaktiekapital. Om utgångspunkten är att bolaget ska sträva efter en årlig avkastning om 10 procent tror jag att man finner intresse för att investera i bolaget. Bolaget bjuder sedan på de avtal som upphandlingsenheten bjuder ut i konkurrens med övriga privata rederier som kan vara intresserade.
Det finns dock en hel del arbetsuppgifter kvar hos Infra som inte detta bolag ska sköta. Exempelvis upphandling och utlåtanden gällande sjöfart, lagar med mera. Det gäller då att slimma organisationen och ta vara på de som kan sin sak och friställa resten.
Ålandstrafikens uppdrag kunde upphandlingsenheten upphandla i sin helhet.
Verkstaden i Möckelö kunde också bolagiseras enligt ett liknande upplägg. På det sättet kan verkstaden ta sig an mera utomstående jobb utan att som i dag lite nagga på den privata marknaden.
Någonting i stil med detta tänker jag mig.

Benny Pettersson

Hittat fel i texten? Skriv till oss