Ålands museums nya maskotar ska bidra till att förena museets olika enheter och locka till besök av barn. Från vänster: konstnären Amanda Chanfreau, Alma Karlsson, intendent från Kastelholms slott, Anna Eriksson från Bomarsunds besökscentrum, Susanne Procopé Ilmonen, överintendent på Ålands konstmuseum samt Graham Robins, överintendent vid Ålands kulturhistoriska museum.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Ny maskotfamilj ska förena Ålands museums enheter

En hel maskotfamilj har flyttat in i Ålands museum. Varje enskilt museum har fått en egen maskot som ska sträva efter att förena de olika enheterna, men också locka barn till lek och lärande på museerna.

 – Vi har försökt få till ganska fantasifulla kreationer med attribut som går att koppla till det museum som maskoten representerar, säger maskotarnas kreatör, konstnären Amanda Chanfreau.

Hittat fel i texten? Skriv till oss