Staden inrättar tjänst som talterapeut

Ferrari ska leda stadsstyrelsen

”Konstruktiva och bra förhandlingar”.

Han ska leda stadsstyrelsen

Stadsfullmäktige har i kväll utsett en ny stadsstyrelse. Ordförande blir Michele Ferrari (Lib).

Skrotar planer på utbyggnad av Trobergshemmet

Frustration över sega beslut om demenscenter.

HI: Diskutera stadens framtid med Jomala

Behovet av långsiktiga stategier för att få Mariehamn att växa lyftes på stadsfullmäktiges budgetmöte.
Vad borde stan göra med området Rönnbergs torg, längs Östra utfarten? Fortsatt gruslager i tekniska verkens regi? Eller något annat? Säg din mening på alandstidningen.ax.@Foto:Sebba Södergård

Staden måste ta nya tag kring Rönnbergs torg

"Hela beslutsfattandet måste göra om".
 *** Local Caption *** @Normal:Foto: Florencia Villarroel, praoStadshusetMariehamnStadshus

Klartecken från staden för nya räddningsmyndigheten

Stadsfullmäktige godkänner avtalet som ska skapa en gemensam räddningsmyndighet på Åland.
 *** Local Caption *** @Normal:Foto: Florencia Villarroel, praoStadshusetMariehamnStadshus

”Man måste kunna ställa kritiska frågor – men det ska göras sakligt”

Fullmäktigegrupperna om kritiken från stadsdirektören.
Johan Ehn har sökt tjänsten som Ålands representant i Helsingfors.

"Hårt debattklimat under den här mandatperioden"

Varken fullmäktiges presidium eller tjänstemännen har tyckt om den samtalston som förekommit i stadsfullmäktige, säger ordförande Johan Ehn.
Trobergshemmet, Mariehamn

Nu inleds förstudien om ett demenscenter

Även stadsfullmäktige föredrar placering vid Trobergshemmet.
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Socialdemokrater , liberaler

Beslut om äldreomsorg är att vänta i februari

Inriktningsbeslut om äldreomsorgen ska tas.
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Ingrid Zetterman

Styrelsen: Plan för demenscenter inom februari

Vill markera tydligt att frågan är prioriterad och att lösningar behövs akut
261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Roger Jansson

”I dag tror jag vi nådde en överenskommelse”

Stadsstyrelsen vände i frågan om demenscenter efter starka reaktioner under fullmäktigedebatt - presenterade nytt förslag under onsdagens möte.

Stadsfullmäktige skjuter upp dagisbygge ett år

Hård strid mellan Socialdemokrater och övriga ledamöter.

”Det finns absolut ingen desinformation”

Infrastrukturchef Kai Söderlund svarar på kritiken från fullmäktige.

Hård fullmäktigekritik mot toppchef i staden

Det delades ut mycket hård kritik mot stadens infrastrukturchef och tidigare fastighetschef i stadsfullmäktige i går.

Susanne Vävare lämnar Hållbart initiativ

”Hör hemma hos Socialdemokraterna”.

Fullmäktige oenigt om skatteväxling

Mariehamns stadsfullmäktige diskuterade i går kväll stadsstyrelsens förslag till skatteväxling och budget för 2022.