Johan Ehn har sökt tjänsten som Ålands representant i Helsingfors.
”När en sådan här sak börjar kan den dra med sig fler”, säger stadsfullmäktiges ordförande Johan Ehn om samtalstonen.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

"Hårt debattklimat under den här mandatperioden"

Varken fullmäktiges presidium eller tjänstemännen har tyckt om den samtalston som förekommit i stadsfullmäktige, säger ordförande Johan Ehn.

– Vi ska helt klart reflektera över hur vi bemöter varandra, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss