261022 , 26102022 , 20221026 ,  Stadsfullmäktige , budgetdebatt , Ingrid Zetterman
Ingrid Zetterman säger att man har förankrat ärendet med äldreomsorgen och stadsdirektören, och att man ville garantera en snabb lösning efter tisdagens reaktioner.
Foto: Robert Jansson

Bild

Styrelsen: Plan för demenscenter inom februari

Vi ska ha en färdig plan på hur ett demenscenter i Mariehamn ska förverkligas inom februari 2023. Det var stadsstyrelsens direkta inlägg i stadsfullmäktiges budgetdebatt.

– Det är vår absolut mest akuta fråga och vi ville tydligt markera att vi ska genomföra den så fort som möjligt, säger Ingrid Zetterman (Lib), stadsstyrelseordförande.
Hittat fel i texten? Skriv till oss