Finansministern: Vi måste hedra systemet

Det är Ålandsdelegationen och inte Finansministeriet som fattar beslut om intäkter till Åland säger Mats Perämaa.

Ålandsminister besöker Åland

Ålandsminister Anna-Kaisa Ikonen besöker Åland på torsdag.
Högsta domstolen tycker att flera paragrafer i den nya lagen om näringsrätt ska förfalla.

HD underkänner nya lagen om näringsrätt

Strider mot självstyrelselagen EU-rätten och grundlagen
Beredskapslagen visade sig fungera dåligt under pandemin, speciellt för Ålands del. Därför behövs en skild arbetsgrupp för Åland och beredskapslagen när Finlands regering tar fram ny lagstiftning för beredskapen, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Bilden är från landskapsregeringens och lantrådet Veronica Thörnroos (C) första presskonferens under pandemin.

Egen arbetsgrupp behövs för Åland och beredskapslagen

”Det här är ingen haverikommission”.

Skjuts framåt för självstyrelselagen

Gustav Bygglin leder gruppen som ska ta revideringen vidare
050922 , 05092022 , 20220905 , Ålandsminister Thomas Blomqvist (SFP, till vänster) , lantrådet Veronica Thörnroos (C) , totalrevisionen av självstyrelselagen läggs på is , LR

”Ingen sitter säkert i ett val”

Lantrådet om Ålandsministerns sorti.
050922 , 05092022 , 20220905 , Ålandsminister Thomas Blomqvist (SFP, till vänster) , lantrådet Veronica Thörnroos (C) , totalrevisionen av självstyrelselagen läggs på is , LR

Arbetsgrupp utses för nya självstyrelselagen

Förslag på ny självstyrelselag ska bli klar inom 2023

Statsministern gav löften om självstyrelselagen

Statsminister Sanna Marins (SDP) besök på Åland gav löften om fortsatt arbete med att förnya självstyrelselagen även nästa mandatperiod.

”Arbetet ska inte gå till spillo”

Statsministern om nya självstyrelselagen.
041021 , 04102021 , 20211004 ,  Landskapsregeringens nya handlingsplan för hanteringen av covid-19 på Åland presenterades av Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson , corona , covid 19

Åländska läkare står snart utan beslutsrätt

Patienterna får vård – i första hand läkarna som kommer i kläm.
120922 , 12092022 , 20220912 , Lantråd Veronica Thörnroos (C) , Centern

LR avvisar övergångslösning

”Nytt och oprövat instrument skapar osäkerhet”.
050922 , 05092022 , 20220905 , Ålandsminister Thomas Blomqvist (SFP, till vänster) , lantrådet Veronica Thörnroos (C) , totalrevisionen av självstyrelselagen läggs på is , LR

Lösning i sikte för segdragen kamp om lagändring

LR tar ställning till informellt förslag i dag.
120922 , 12092022 , 20220912 , Lantråd Veronica Thörnroos (C) , Centern  *** Local Caption *** @Bildtext:Veronica Thörnroos (C) ser fram emot Centerpartiets valanalys.

LR dömer ut finska regeringens förslag

LR ger kalla handen till det förslag av ändring av självstyrelselagen för att reglera bland annat smittskyddet som Finlands regering föreslår.

Intresserad JK hörde LR om smittskyddet

”Förstår den åländska oron inför situationen som uppstår vid årsskiftet”.
050922 , 05092022 , 20220905 , vice lantrådet Harry Jansson (C) , totalrevisionen av självstyrelselagen läggs på is , LR

Fortsatt kamp om smittskyddet

Ministeriet och lagtinget kan köra varsitt race i riksdagen.
140922 , 14092022 , 20220914 ,  Lagting , lagtinget , plenum , plenisal , politiker , politik , Centern , lantråd Veronica Thörnroos (C)

Kan kontakta JK om smittskyddet

Finns ingen laglig grund efter årsskiftet.
120922 , 12092022 , 20220912 , Lantråd Veronica Thörnroos (C) , Centern

LR begär möte med självstyrelsepolitisk nämnd

Förslaget från Justitieministeriet skiljer sig väldigt lite från tidigare.
090618 , 09062018 , 20180609 , Självstyrelsedagen  , självstyrelsefirande på torget , självstyrelse , Ålands flagga , flaggor

Fortfarande låst läge i självstyrelseförhandlingar

Övertid för redan försenad proposition.
011221 , 01122021 , 20211201 , Ålands Framtids partiledardebatt i Lagtingets auditorium , partiledare , debatt , Bert Häggblom (Ob),

Platsannons strider mot självstyrelselagen – igen

Landshövdingstjänsten har annonserats ut av finansministeriet i Finland, något som strider mot självstyrelselagen.
Finlands riksdag, riksdagen, grundlagsutskottet på Ålandsbesök  Markku Eestilä, Mikko Kinnunen, Johanna Ojala-Niemelä, Mats Löfström

Grundlagsutskottet vill se en ny självstyrelselag

Riksdagens grundlagsutskott diskuterade det strandade arbetet med en ny självstyrelselag med lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd.
Ålands represantation, Ålandskontoret, Veronica Thörnroos, Johan Ehn, Lena von Knorring, Helsingfors

Lantrådet om lagändringen: Inte riktigt överens

Tiden är knapp om regeringarna i Helsingfors och på Åland ska hinna lämna en mindre proposition om ändringar i självstyrelselagen före riksdagsvalet.
Justitieministeriet, Helsingfors, Thomas Blomqvist, Ministern för nordisk samarbete och jämställdthet, Corinna Tammenmaa, enhetschef, Janina Groop -Bondestam, lagstiftningsråd, Noora Löfström, specialsakkunnig, Anna Groth, kommunikationschef

”Det finns brister i kunnandet i Ålandsfrågor”

Nye Ålandsministern om relationen till landskapet och självstyrelserevisionen.
120721 , 12072021 , 20210712 , I Västra hamnen står bilar som just kört av Rosella i kö där gränsbevakare  kontrollerar varje bil. De frågar om de inresande har fått sina vaccindoser eller genomgått covid-19. Har man bara en dos ska man testa sig efter 72 till 120 timmar , corona , Covid-19,  sjöbevakning, svenska turister, turist corona kontroll av resenärer , gränsbevakning

LR vill säkra svenskspråkig gränsbevakning

Lagförslag strider mot självstyrelselagen.

”Vi har inte hittat gemensamma lösningar”

Nye Ålandsministern Thomas Blomqvist (SFP) besökte Åland under måndagen.

Ingen totalrevision av självstyrelselagen

Arbetsgrupp ska tillsättas för att reda ut de stora tvistefrågorna