Justitieministeriet, Helsingfors, Thomas Blomqvist, Ministern för nordisk samarbete och jämställdthet, Corinna Tammenmaa, enhetschef, Janina Groop -Bondestam, lagstiftningsråd, Noora Löfström, specialsakkunnig, Anna Groth, kommunikationschef
Ålandsminister Thomas Blomqvist säger att det är bråttom att få klar den proposition med smärre förändringar av självstyrelselagen som den finländska regeringen kommit överens med landskapsregeringen om. Men än finns oklarheter om vad man ska lägga in i lagförslaget.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

”Det finns brister i kunnandet i Ålandsfrågor”

Ett av Thomas Blomqvist första beslut som Ålandsminister var att lägga totalrevisionen av självstyrelselagen på is. Men det innebär inte att han lagt Ålandsfrågorna åt sidan.

– Vi hade gärna sett att vi hade haft den här totalrevisionen gjord under den här regeringsperioden. Nu försöker vi göra det bästa av situationen, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss