050922 , 05092022 , 20220905 , Ålandsminister Thomas Blomqvist (SFP, till vänster) , lantrådet Veronica Thörnroos (C) , totalrevisionen av självstyrelselagen läggs på is , LR
Ålandsminister Thomas Blomqvist och lantrådet Veronica Thörnroos har enats om en gemensam arbetsgrupp..
Foto: Robert Jansson

Bild

Arbetsgrupp utses för nya självstyrelselagen

Inom år 2023 ska en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på en ny självstyrelselag samt ett förslag på hur den nuvarande självstyrelselagen ska ändras för att passa med Finlands välfärdsområdesreform.
Hittat fel i texten? Skriv till oss