Havsvikarna mer övergödda än för 20 år sedan

Återbesök visar på stor mängd trådalger.

Invasiv havsborstmask har etablerat sig på Åland

Tros ha kommit hit med barlastvattnet.
Patrik Ståhl, Sofia Petterssen, Slottsundet vattetnprover kartering, vattenkvalitet, Kastelholms gästhamn

Nu kartläggs kvaliteten på Slottssundets vatten

”Finns det bottenfauna över huvud taget är det bra”.

Forskare föreslår att nya havsmiljöer skyddas

Områdena motsvarar en sjättedel av de åländska kustvattnen.

Biologer höll stormöte på Åland

”Åland har allt, med hav, stränder, innerfjärdar, insjöar och övergångszoner.”