Åbo akademis forskare inom miljö- och marinbiologi har samlats på Husö biologiska station för seminarier i olika ämnen. Man har också gjort tilbakablickar på verksamheten och diskuterat strategier för framtiden. Från vänster Mikael von Numers, Christoffer Boström, Anne Törnroos-Remes, Erik Bonsdorff, Sonja Salovius-Lauren och stationsföreståndare Martin Snickars.
Foto: Jonny Mattsson

Bild

Biologer höll stormöte på Åland

Forskningen som bedrivs på Husö biologiska station ger nya kunskaper om naturens förändringar, exempelvis artrikedom och effekterna av varmare havsvatten.
– Genom att förse beslutsfattarna med objektiva fakta kan de fatta väl underbyggda beslut, säger professor Erik Bonsdorff, som betonar att Husö är viktigt för Åbo akademi och för Åland.
Hittat fel i texten? Skriv till oss