Trådalgerna har ökat i de undersökta vikarna, något som visar på övergödning.
Foto: Tony Cederberg

Bild

Havsvikarna mer övergödda än för 20 år sedan

Husö biologiska station undersökte i somras ett dussin flador som inte undersökts på 20 år. Resultaten visar på att övergödningen ökat.
Hittat fel i texten? Skriv till oss