De åländska undervattensmiljöerna har systematiskt karterats och analyserats inom projekt vid Husö biologiska station vid Åbo Akademi sedan 2017.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Forskare föreslår att nya havsmiljöer skyddas

I de åländska kustvattnen har systematiska karteringar av undervattensnaturen pågått sedan 2017. Arbetet ligger till grund för att lokalisera nya områden med skyddsvärda habitat och hotade arter.

– Vi har i analysen identifierat ett antal lämpliga skyddsområden på totalt 1.300 kvadratkilometer, säger Sonja Salovius-Laurén från Åbo Akademi.
Hittat fel i texten? Skriv till oss