”Torka eller desinfektera fiskeredskap”

Livsmedelsverkets uppmaning till Föglö-fiskare efter att fisksjukdomen IHN konstaterats.
Lax

Ny laxkvot påverkar inte fisket på Åland

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske har nu fattat beslut om fiskekvoter för 2022.

I veckan diskuterar EU Östersjöns fiskekvoter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg på måndag och tisdag.

Åland och Finland vill ha oförändrad laxkvot

Stöder forskarnas rekommendation.

EU överväger förbud mot laxfiske

Vill freda hotade Östersjölaxen