Saltvikaren Johan Mörn säger att det vore viktigt att tillåta jakt och småskaligt fiske i krono-områden om dessa framöver görs till naturreservat. @Foto:<@Fotograf>Daniel Eriksson
Saltvikaren Johan Mörn säger att det vore viktigt att tillåta jakt och småskaligt fiske i krono-områden om dessa framöver görs till naturreservat.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Vill se kronoholmar som ”AX-reservat”

Inrätta naturreservat på kronoholmarna, men kustnära fiske och jakt ska vara tillåtet.

Den lösningen ser Johan Mörn som en bra väg för att bevara kulturarvet samtidigt som andelen skyddade naturområden på Åland kan öka.

Hittat fel i texten? Skriv till oss