Den långväga sillen som användes i den isländska sillteatern.@Foto:Siri Lindén
Foto:

Bild

”Minskad kvot bättre än förbud”

EU:s fiskeministrar fattade i går beslut om
fiskekvoterna för Östersjön 2024 efter långa förhandlingar. Resultatet är att fisket efter sill och strömming kan fortsätta med reducerade kvoter, medan laxfisket ska utredas vidare.
– Jag är mycket nöjd. Strömmingsfisket är viktigt för den åländska fiskerinäringen, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

Hittat fel i texten? Skriv till oss