Industrial fishing in action: herrings caught in the net
Foto:

Bild

Grönt ljus för åländskt strömmingsfiske

EU:s fiskeministrar fattade i dag efter långa förhandlingar beslut om fiskekvoterna för Östersjön 2024. 

Resultatet är att fisket efter sill och strömming kan fortsätta, medan laxfisket ska utredas vidare.

Hittat fel i texten? Skriv till oss