Åsub: Arbetsmarknaden återhämtade sig 2021

Men det relativa arbetslöshetstalet är betydligt högre än före pandemin.

Bostäderna ökade med 158 stycken under 2020

Kurvan för antalet bebodda bostäder har gått uppåt på Åland mellan åren 2000 och 2020. Samtidigt har kurvan för antalet trångbodda hushåll gått nedåt.

Växande andel barn i fattiga hushåll

Bättre köpkraft på Åland - andelen hushåll med låga inkomster minskar.
Babyfötter.

33.000 ålänningar har fötts de senaste 100 åren

Under de senaste 100 åren har 32.805 barn fötts på Åland. Flest föddes under rekordåret 1946, då 500 små ålänningar kom till världen.

Antalet arbetslösa minskar långsamt

Är fortfarande högre än innan pandemin.

Åsub: Ekonomin bättre än väntat

Men fortfarande låg bnp.

Kraftig ökning av finländska övernattare

Åsub: Nästan 76 procent av gästerna i augusti var finländare.

Bruket av ecstasy, amfetamin och kokain ökar

”Helt klart något som har hänt”