Rekordmånga sov på hotell i augusti

ÅsubÅlands statistik- och utredningsbyrå

Minskning av antalet trafikolyckor på Åland

Men det kan finnas ett mörkertal.
Woman holding in hands wallet with euro money. City girl is taking out money from wallet

Priserna fortsätter att stiga

Högsta inflationen på 32 år.

Lägre arbetslöshet än i fjol

Etta med kokvrå dyrast att hyra

Bygge, husbygge, Eriksson capitels bygge i centrum,  *** Local Caption *** @Bildtext:På översiktsbilden ser man att det inte finns några byggbaracker på området. Det är helt enkelt för trångt, därför har man i stället, tillfälligt, låtit bygga om delar av de gamla butikslokalerna i Centrumarkaden till kontor och sociala utrymmen.

285 nybyggen på Åland i fjol

Bara tolv nya bostäder i Mariehamn.

Inflationstakten 5,3 procent i april

Något lägre takt än i övriga Finland.

Färre arbetslösa än för ett år sedan

Kan finnas mörkertal i Föglös invånarstatistik

18 personer flyttade från Degerby i fjol, enligt Åsubs statistik. Men fullmäktiges ordförande tror att det kan finnas ett mörkertal.

"Kumlinge behöver mer inflyttning"

Även om Kumlinge by nu är skärgårdens största by behövs inflyttning, säger näringslivssekreterare Satu Numminen.

Kumlinge by är störst i skärgården

Har passerat Degerby som skärgårdens största by.

Arbetslösheten minskade i mars

Stor åländsk undersökning om barn och unga med NPF

Stödformerna fungerar inte optimalt i skolan.

Inflationstakten 3,4 procent i februari

Priserna har stigit ovanligt snabbt.

10.000 fler invånare på Åland på 100 år

Mariehamns befolkning är tio gånger större nu än för 100 år sedan.
Flygbild.

Drygt 900 fastigheter överläts förra året

Största antalet sedan statistik började föras.

Stort sug efter sommarpersonal

Rekordmånga lediga jobb ute.

Befolkningen ökade med 215 personer

Barn föddes i alla kommuner utom Lumparland.

Åsub: Arbetsmarknaden återhämtade sig 2021

Men det relativa arbetslöshetstalet är betydligt högre än före pandemin.

Bostäderna ökade med 158 stycken under 2020

Kurvan för antalet bebodda bostäder har gått uppåt på Åland mellan åren 2000 och 2020. Samtidigt har kurvan för antalet trångbodda hushåll gått nedåt.

Växande andel barn i fattiga hushåll

Bättre köpkraft på Åland - andelen hushåll med låga inkomster minskar.
Babyfötter.

33.000 ålänningar har fötts de senaste 100 åren

Under de senaste 100 åren har 32.805 barn fötts på Åland. Flest föddes under rekordåret 1946, då 500 små ålänningar kom till världen.

Antalet arbetslösa minskar långsamt

Är fortfarande högre än innan pandemin.

Åsub: Ekonomin bättre än väntat

Men fortfarande låg bnp.

Kraftig ökning av finländska övernattare

Åsub: Nästan 76 procent av gästerna i augusti var finländare.