Åsub har sammanställt undersökningen och tagit fram flera grafer.
Foto: Skärmbild från Åsub

Bild

Hårdare politiskt klimat för kvinnor

En färsk undersökning av Åsub visar att kvinnor i lagtinget får ta emot fler hot och överlag utstå ett hårdare klimat inom politiken jämfört med män. Bland annat uppger över 70 procent av de svarande kvinnorna i lagtinget att de ofta utsatts för direkta hot.
Hittat fel i texten? Skriv till oss