Trots att passagerartrafiken har sett en återhämtning de senaste två åren visar 2022:års siffra, 2 miljoner passagerare, att det fortfarande är en bra bit kvar tills antalet åter är uppe i det som noterades åren före pandemin.
Foto: Robert Jansson

Bild

Resandet fortsätter att återhämta sig

Ålands statistik- och utredningsbyrå har sammanställt de senaste årens sjöfartsstatistik. Den visar bland annat att passagerartrafiken visserligen börjat återhämta sig, men att antalet resande fortfarande ligger långt från åren före pandemin. Här är några axplock ur statistiken!
Hittat fel i texten? Skriv till oss