Assessorn vid Åbo hovrätt Jonas Palm lät år 1772 uppföra gården Joppe med stora odlingar. Tack vare lantmätaren Anders Mörns färggranna karta från år 1782 har vi en tydlig bild över hur gården såg ut, berättar Conny Andersson.

Åländska äpplen och myter på Kulturhistoriska museet

"Vanliga gårdar hade inga äppelträd förrän vid slutet av 1700-talet"

Ny maskotfamilj ska förena Ålands museums enheter

Amanda Chanfreau konstnären bakom figurerna.

Ny utställning avslöjar föremålens hemliga historier

Från älgjakt med nät till vappensmugglare.

Riktig rysare när ÅM i historia avgjordes

Nivån på historiekunskaperna är, precis som i fjol, påfallande höga.
Jettböle stenåldersboplats. Erik Samuelsson inför Jettböledagen

Stenåldersplatsen kommer till liv

Nya idéer ska få folk att lära sig om stenåldern.

Kulturhistoriska museet bjuder på nostalgisk resa

"Minnen och nostalgi" visar vardagsföremål ur museets samlingar.

Direktrapporter från Bomarsundsslaget

Under Krimkriget revolutionerades krigsdokumentationen. Slaget vid Bomarsund en av de första slagen som dokumenterades med litografier.