Joanna Isaksson.
Kultur är folkbildning, säger Joanna Isaksson. Teatern är viktig för henne. Redan under gymnasietiden gick hon över till teaterstudier i Stockholm.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

"Det blir nog bra när det är färdigt"

– Jag är tacksam och glad över att vara jag. Det händer så mycket. Det är roligt att leva.
Det säger Joanna Isaksson spontant, vid tillfället nyss hemkommen från en teaterrepetiton på stadshuset i Mariehamn.