Anna Holmström (C), stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib), Henrik Löthman (S) och Peter Ekholm (HI).
Foto: Linda Blix

Bild

Stadsstyrelsen splittrad om skatten

Stadsstyrelsen i Mariehamn är eniga om att nästa års budget ska vara en satsning på barn- och äldreomsorg. Men den sänkta inkomstskatten och höjda fastighetsskatten har varit en vattendelare.
Hittat fel i texten? Skriv till oss