Presskonferensens representanter från Nordiska rådet. Från vänster: Kristina Háfoss, Nordiska rådets direktör, Annette Lind, presidiemedlem, Paula Lehtomäki, generalsekreterare Nordiska ministerrådet, Anders Eriksson, ordförande i utskottet för tillväxt och utveckling, Jorodd Asphjell, Christian Juhl och Hanna Katrín Friðriksson, presidiemedlemmar.
Foto: Cajsa Borgström

Bild

”Norden ska bli världens mest integrerade region”

De senaste dagarna har delar av Nordiska rådet haft sina sommarmöten på Åland. Representanter från presidiet och utskottet för tillväxt och utveckling har samlats för att i tre dagar diskutera hur man kan utveckla det nordiska samarbetet ytterligare och hur framtiden ser ut för Norden.
Hittat fel i texten? Skriv till oss