220822 , 22082022 , 20220824 , Mise , sophantering , sophämtning , hur soprna sorteras vid hämtning , Uffe Englund arbetsledare på Miro- Transport Ab och Stefan Danielsson visar hur sopbilen sorterar avfallet i fyra separata fack , sopor , avfall , avfallshantering  *** Local Caption *** @Bildtext:Uffe Englund och Stefan Danielsson visar hur sopbilen sorterar avfallet i fyra separata fack, precis som inuti soptunnorna.
”Vi har flera olika register att tillgå, men de vi utgår från är uppgifter om byggnader och från befolkningsdatasystemet”, säger Sofie Dahlsten vid Mise. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Måste kunna lita på att uppgifterna är aktuella”

Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten säger att myndigheten har tillgång till flera olika register där Befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistret är de mest levande.

– Vi måste kunna lita på att de uppgifterna är aktuella
Hittat fel i texten? Skriv till oss