Ålands Penningautomatförening, PAF, PAF-huset
Landskapsregeringen ska under nästa år utreda förutsättningarna för, och konsekvenser av, att ändra hanteringen av överskottsmedel från Paf.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

LR ska utreda framtida hantering av Paf-medel

Landskapsregeringen ska utreda förutsättningarna för, och konsekvenser av, att ändra hanteringen av överskottsmedel från Paf. I budgeten för 2023 lyfts också 7,3 miljoner från Paf rakt in i landskapets budget på grund av den tillfälligt sänkta lotteriskatten i Finland.
Hittat fel i texten? Skriv till oss