Foto:

Bild

Brandskyddet förbättras i Medis lokaler

Medborgarinstitutet Medis lokaler i det så kallade Böndernas hus i Mariehamn är inte tillräckligt brandsäkra eller anpassade för undervisning enligt de bestämmelser som finns i dag. Nu ska arbetet med att förnya lokalerna så att de uppfyller kraven fortsätta.

Hittat fel i texten? Skriv till oss