160323 , 16032023 , 20230316 ,
Foto:

Bild

”Bevisningen gör målet unikt”

Narkotikamålet som pågår i Ålands tingsrätt är unikt, enligt landskapsåklagare Henrik Lindeman. Detta på grund av utredningens store precision, som i sin tur beror på poisens och tullens kreativa inhämtning av bevis.
Förutom telefonavlyssning har man även avlyssnat en av de åtalade männens bil under en månad.
Hittat fel i texten? Skriv till oss