Ge klartecken för en begränsad vårjakt, jobba vidare med förvaltningsplanen och fortsätt bemöta kommissionen med fakta.

Kommentarer

Det är just det täta

Det är just det täta samarbetet med övervakande myndighet? Övervakande myndighet har väl inte ens en båt? Det kanske är en fördel för ohemula jakten men knappast nåt annat. Begränsad jakt ? Vem vet det ? Inrapporteringen är ju rena skämtet, helt okontrollerat. Antalet som rapporterar korrekta siffror överstiger knappast 10 %? Misstänker att antalet svärtor inte är högt fast det äts sådana året runt i kojorna?

Jag jagar inte och tycker det

Jag jagar inte och tycker det är en lyxjakt. Men det är all jakt i exempelvis fjällen, älgjakt mm medan rådjursjakten är nödvändig för att hålla stammen på rimliga nivåer. Om jägarna faktiskt åter sig att utföra mer naturvård än idag så tror jag nettoeffekten blir positiv. Jag tror de jägare som fortfarande bedriver sjöfågeljakt är seriösa nu när svansen är borta. Man måste utgå från att jägarna vill väl och håller sig till reglerna tills motsatsen är bevisad. Nog tror jag dagens jägare är medvetna om att de blir kollektivt bestraffade om sjöfågeljakten missköts, genom på sikt indragen jakt. Personligen anser jag dock att det borde finnas ett förutbestämt antal fåglar som får skjutas och att dessa fåglar skulle fördelas på licens mellan olika jaktlag. När beståndet av en art oroväckande sjunker införs väl alltid restriktioner i jakten oberoende om det är fåglar, däggdjur eller fisk. Om dessa restrektioner inte har någon positiv effekt så rödlistas arten och all jakt förbjuds under en förutbestämd tid, varefter ett nytt beslut fattas. Jag förstår inte vad som är så exceptionellt med sjöfåglarna. Beståndet har sjunkit oroväckande varav restriktioner införs.

Nog vet jag detta. Och

Nog vet jag detta. Och vildsvinen i Sverige och mårdhunden i Ryssland från Kina. Jo visst har jägarna historiskt ställt till saker för sitt eget höga nöjes skull. Men man måste se framåt och inte bakåt.

Mer relevant än når

Mer relevant än når Ålandstidningen analyserar världspolitik eller interna svenska fenomen som motstånd mot vaccinationer osv. Du vet när de läser expressen och analyserar diverse problem ur en Åländsk synvinkel. Brukar sällan bli jättelyckat. Benita är expert på detta.

Citat: " ... når

Citat: " ... når Ålandstidningen analyserar världspolitik ... " ... Då, Findus kan Du glädja Dig åt att Gräsrot oftast "håller truten” – väl medveten om risken för att bli akterseglad – han, liksom. Hm ... borde han lära sig skriva per telefon, kanske?

Privatiseringen har hittills inneburit en bra skärgårdstrafik till lägre kostnader, men riskerar privatiseringen att gå ut över verksamhetens långsiktighet?

Ålands demilitarisering är en nagel i ögat på militära strateger och vårt läge i Östersjön gör hela området intressant. När man åter talar om ökad militär aktivitet i Östersjön så kommer frågan om vår ögrupp garanterat åter upp.

Regeringen visar ett stort engagemang för kommunkartor och broar. Finns samma driv också för den nya självstyrelselagen?

År 1776 visade den brittiske ekonomen Adam Smith att arbetsfördelning skapar stora samhällsvinster. 241 år senare har budskapet fortfarande inte gått hem hos Moderat samling för Åland.

Många politiker och myndigheter anstränger sig i dag för att vara normkritiska. Den pågående debatten om tysthetsnormen på svenska bibliotek visar att det kan slå fel.

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Många av de problem som kantat Fifax verksamhet hade inte uppstått med en bättre planering av industriverksamheten på Åland.

Märkligt är det hur lätt frågor om natur och bevarade skönhetsvärden viftas undan i det politiska beslutsfattandet.

Regeringen presenterar en analys som på avgörande punkter strider mot den egna politiken.

Varför är finlandssvenska medier så måna om att skapa en konflikt mellan Åland och Finland som inte existerar?

Talmannens sätt att sköta relationen till presidenten har väckt erkänsla även inom oppositionen. Man har överlag menat att han hanterat kontakten sakligt och skickligt.

I dag tillkännages vem som får årets Nobelpris i litteratur. En högtidsstund för bokälskare, och en nyttig påminnelse om att böcker och läsning faktiskt är allvarliga saker.

Diskussionen i staden om vad som ska hända med WHA kompliceras av särintressen på både sidor i debatten.

Fler ledare