Ny vägtrafiklag - detta behöver du ha koll på

  • Bild

I sammanfattningen nedan har vi valt ut det viktigaste, både vad som gäller idag och vad som är nytt. Kan du trafikreglerna och följer dem så bidrar du till att öka trafiksäkerheten för alla som rör sig på vägarna. Du bidrar även till Nollvisionen - inga svåra olyckor eller dödsfall i trafiken.

Nu när vi fått en ny vägtrafiklag är det ett bra tillfälle att repetera trafikreglerna. I sammanfattningen nedan har vi valt ut det viktigaste, både vad som gäller idag och vad som är nytt. Kan du trafikreglerna och följer dem så bidrar du till att öka trafiksäkerheten för alla som rör sig på vägarna. Du bidrar även till Nollvisionen - inga svåra olyckor eller dödsfall i trafiken.

Blinkers
Du ska alltid använda blinkers när du svänger i en korsning, byter körfält eller kör ut från eller in på en parkering. Kom ihåg att titta innan du svänger! Blicken, pilen, filen.

Placering på väg
När du kör ett fordon som inte får framföras med en högre hastighet än 45 km/h så ska du köra så långt till höger som möjligt för att underlätta för den övriga trafiken. Märker du att du är först i kön så sväng gärna av på en busshållplats och släpp förbi bakomliggande trafik.

Användning av vinterdäck, personbil
Du ska använda vinterdäck från början av november till slutet av mars om väglaget kräver det. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Vinterväglag råder om det är snö eller is på någon del av vägbanan eller vägrenen och/eller när vägbanan är fuktig och temperaturen är nära nollgrader. Om vintern inte kommer så kan du fortsätta att köra med sommardäck. Men håll koll på väderleken! Börjar det snöa och du fortfarande har sommardäcken på så måste du byta till vinterdäck eller ta bussen.

Parkering
Du ska alltid parkera på höger sida i färdriktningen. På en enkelriktad väg får du även parkera på vänster sida om inte vägmärken säger något annat. Kom ihåg att använda blinkers när du tänker parkera eller lämna parkeringen.

Bakljus ska vara tända vid körning i mörker
När du är ute och kör ska fordonets strålkastare eller varselljus vara tända. Under mörker eller skymning eller när sikten av annan orsak är nedsatt ska både strålkastare och bakljus vara tända.

Hastigheter för bil med tillkopplat släp
Om du kör en personbil med tillkopplat släp får du nu köra enligt vägens hastighetsbegränsning om släpvagnens konstruktion är godkänd för det. Men tänk på att risken för instabilitet ökar när hastigheten ökar, så kontrollera regelbundet att både fordon och släpvagn är i skick, och lasta säkert.

Bilbarnstol ska alltid användas för barn under 135 cm
Alla barn under 135 cm ska alltid använda bilbarnstol när de åker i en bil, även om bilen är en taxi. (Läs mera om hur du använder bilbarnstol här)

Krav på cykelhjälm
Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel

Cykelns utrustning
Cykeln ska vara utrustad med en vit framlykta och en röd baklykta som du ska tända när det är mörkt ute. Förutom lyktor ska cykeln även ha reflexer på hjul och pedaler, ringklocka samt fungerande bromsar.

Trafik med lätta elfordon
Kör du med ett lätt elfordon eller en motoriserad cykel (t.ex. mopel, fatbike) betraktas du som en cyklist och ska då följa de trafikregler och trafikanordningar som gäller för en cyklist. Ett lätt elfordon har max 1000 watt och hastigheten är max 25 km/h.